Cumhurbaşkanlığı Eğitim Danışmanı Selçuk Pehlivanoğlu ve Meb Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Gn Md Daire Başkanı Abdi Erdoğan ile Görüşme

Türk Coğrafya Kurumu /

Değerli Coğrafyacılar,


Geçtiğimiz haftalarda Türk Coğrafya Kurumu Yönetim Kurulu olarak Cumhurbaşkanlığı Eğitim danışmanı sayın Selçuk Pehlivanoğlu’nu ziyaret ederek camiamızın sorunlarından bahsettik ve çözümleri için desteğini talep ettik. Kendisi taleplerimizi ciddiye alarak gerekli birimlere iletti ve bu birimlerle görüşebilmemizi sağladı. 
18.12.2018 tarihinde bizler; Türk Coğrafya Kurumu yönetim kurulu olarak başkanımız İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü akademisyeni Doç. Dr. Ahmet Ertek, yönetim kurulu üyelerimizden Ankara Üniversitesi DTCF Dekanı Prof. Dr. İhsan Çiçek, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Barbaros Gönençgil ve Fügen Dede MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme genel Müdürlüğü Daire Başkanı sayın Abdi Erdoğan ile uzun ve verimli bir görüşme yaptık. Coğrafya eğitimi ve eğitimcilerinin sorunları ve taleplerini yazılı ve sözlü olarak ilettik. Kendisi son derece ilgi ve ciddiyetle bizleri dinledi. Selçuk Pehlivanoğlu’yla yaptığımız görüşmenin bilgilerinin dairelerine iletildiğini belirtti. Kendisi İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü mezunu olduğunu, öğretmenlik ve çeşitli kademelerde idarecilik yaptığını belirtti. Bu nedenle karşımızda bizi iyi anlayan, samimi bir bürokrat olması bizleri mutlu etti. Taleplerimizin değerlendirilmesi ve gerçekleştirilmesi hususunda iş birliğine hazır olduğunu ifade etti. Kendisini kurumumuza üye olmaya davet ettik. Memnuniyetle kabul etti. Özel iletişim bilgilerini paylaştı ve ne zaman istersek kendisine ulaşabileceğimizi ve bundan memnuniyet duyacağını belirtti. Biz de samimiyetine inandık ve camiamız adına mutluluk duyduk.
Bundan sonraki görüşmemiz Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı ile olacaktır. Gelişmelerimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu süreçte çabalarımıza destek veren tüm coğrafyacılara teşekkür ve saygılarımızı sunuyoruz. 
TCK Yönetim Kurulu

TÜRK COĞRAFYA KURUMU VE MEB İLE ÖĞRETMEN, ÖĞRETMEN ADAYI ve ÖĞRENCİ DESTEK VE EĞİTİM KONUSUNDA GÖRÜŞÜLEN KONULAR

 • Mesleğe yönelik olumlu tutum ve inancın geliştirilmesi
 • Teknolojinin geliştirilmesi, CBS 
 • Hizmet içi eğitimlerin planlaması ve sürdürülmesi, sınıf yönetimi
 • Coğrafya alanında ulusal ölçekte etkiye sahip bu tür kararlarda görüş bildirecek, yenilikler sunacak, öneriler getirecek Bilim ve Danışma Kurullarının oluşturulması
 • Ders programlarının bilimsellik, çağdaşlık ve uygulanabilirlik kapsamında hazırlanması
 • Ders kitapları, öğretmen kitaplarının bilimsellik, akademik yeterlilik ve pedagojik açıdan özen ve dikkatle hazırlanması yazımı ve denetlenmesi 
 • Üniversite sınavlarında son değişikliklerle özellikle soru sayısının azaltılmasının, gençlerin derse olan ilgilerinin azalmasına, sonuç olarak gelecekte temel bilgilerden yoksun, yaşadığı dünyayı anlamlandıramayan, sahip çıkmayan nesillerin yaratılması tehlikesi
 • Uluslararası açılımlar (Bilimsel Toplantı ve Organizasyonlar ve Olimpiyatlar)
 • Öğretmen ve öğrenci arazi çalışmaları ve bilimsel araştırma gezileri düzenlenmesi
 • Bilimsel ürünler yaratılmasında (Kitap, belgesel, ders materyali vb) Camianın bilgi, birikim ve emeğinden faydalanılması
 • Orta öğretim proje yarışmaları
 • Öğrenci sosyal sorumluluk çalışmaları
 • Doğa kampları

 

Duyurular