Olağanüstü Tüzük Genel Kurulu Toplantısı

Türk Coğrafya Kurumu /

Kurumumuzun olağanüstü genel kurulunun 07 Ocak 2017 tarihinde, saat 10.00 - 12:00 arasında Özel ENKA Okulları, Sadi Gülçelik Spor Tesisleri, İstinye Sarıyer adresinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına, yeterli çoğunluk toplanamadığı takdirde 11 Şubat 2017 tarihinde aynı yer ve saatte yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Gündem

1- Açılış, saygı duruşu

2- Başkanlık Divanı’nın seçimi

3- Dernek tüzüğünün maddelerinde yapılacak değişikliklerin görüşünün oylanması

4- Dilek ve temenniler ve kapanış.

Duyurular