Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES 2017)

Türk Coğrafya Kurumu /

Sayın Meslektaşlarımız,


12-14 Ekim 2017 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Coğrafya Bölümü ve Jeomorfoloji Derneği işbirliğiyle Fırat Üniversitesi'nde Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES 2017) düzenlenecektir.


Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES 2017) ile ilgili duyuruları www.ujes.org web sayfasından takip edebilirsiniz. Sempozyumda sunulan bildiriler “Bildiriler Kitabı - Proceedings’te” yayımlanacaktır. Sempozyum sunum dili Türkçe ve İngilizcedir.
Sempozyumda, jeomorfolojiyle ilgili çalışmalar yapan, jeomorfolojiye ilgi duyan, yaptığı çalışmalarla jeomorfolojinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlayan tüm bilim insanlarını ve uygulayıcıları, bir araya getirmek amaçlanmıştır.
Eğitim – Medeniyet ve Huzur Şehri Elazığ'da, “Bilimin Doğudaki Parlayan Yıldızı” Fırat Üniversitesinde düzenlenecek olan “Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumunda” sizleri ağırlamaktan onur duyarız.


Sempozyum duyurusunun yapılıp, bildirili sunumunun teşvik edilerek, bölümünüz, kuruluşunuzun ve varsa bölge ve illerdeki birimlerinizde görev yapan başta jeomorfologlar ve coğrafyacılar olmak üzere diğer yer bilimleri ile ilgili olan akademik ve teknik personelin katılımlarının sağlanması sempozyumun başarıya ulaşmasında önem arz etmektedir. Bu
duyuruyu sosyal medya ortamında konuyla ilgili kişilerle de paylaşabilirsiniz. 


“Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumuna” vereceğiniz destek katkı ve katılımlarınız için şimdiden teşekkürlerimizi sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.


                              SEMPOZYUM BAŞKANLARI


 Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU                        Prof. Dr. Saadettin TONBUL
Jeomorfoloji Derneği Başkanı              Fırat Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı 

 

İletişim:

Doç. Dr. M. Taner ŞENGÜN (Sempozyum Yerel Organizasyon Düzenleme Kurulu Başkanı)
Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü, Elazığ/ TÜRKİYE
Tel: 0532 474 07 13

E-posta: ujes2017@gmail.com  , mtsengun@firat.edu.tr


Sempozyum konuları:
 Jeomorfoloji: Teori ve Teknoloji
 Topografyalar (Flüviyal, Kıyı, Karst, Glasiyal-Periglasiyal, Kurak-Yarıkurak, Volkan, vd.)
 Uygulamalı Jeomorfoloji
 Klimatik Jeomorfoloji ve İklim Değişikliği
 Tektonik Jeomorfoloji
 Kuvaterner Ortamları ve Kuvaterner Jeomorfolojisi
 Paleocoğrafya
 Jeomorfolojik Miras
 Afetler, Zarar Azaltma, Önlenme ve Afet Yönetiminde Jeomorfoloji
 Sürdürülebilir Havza Yönetimi ve Su kaynakları
 Arazi potansiyeli, sınıflama ve planlamada jeomorfoloji
 Jeomorfolojide CBS ve Uzaktan Algılama Uygulamaları
 Jeomorfoloji Eğitimi


Önemli Tarihler
• Erken kayıt: ve özet teslimi 01-31 Mart 2017
• Özet teslim bitiş tarihi: 31 Mart 2017
• Özetler ve oturumlar için kabul bildirimi: 01-30 Nisan 2017
• Kayıt süresinin bitişi: 01 Haziran 2017
• UJES 2017 nin toplanması: 12-13 Ekim 2017
• Sempozyum sonrası arazi çalışması: 14 Ekim 2017
• Tam metin/Genişletilmiş özet teslimi bitişi: 01 Kasım 2017


Sempozyum Yeri ve Tarihi
Fırat Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi. 12-14 Ekim 2017


Katılım Koşulları ve Ücretler:


•Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.
•Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce’dir.
•Sempozyuma kayıt, bildiri ve diğer işlemler www.ujes.org web sayfası aracılığıyla yapılacaktır.
•Bir katılım ücreti ödeyen yazar en fazla iki bildiri ile sempozyuma katılabilir. İkiden fazla bildirilerde her
bildiri için 100 tl ücret yatırmaları gerekmektedir. Sempozyum programına dahil edildikten sonra,
yatırılan katılım ücretleri iade edilmeyecektir.
•Sempozyumdaki bildiriler, sözlü veya poster sunumu şeklinde yapılacaktır. Bildiri
metinleri birleştirilerek “Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu (2017) Bildiriler Kitabı”
olarak yayınlanacaktır. Sunumu yapılmayan bildiriler, sempozyum kitabında yer almayacaktır.
Sempozyum Katılım ücreti aşağıda belirtilmiştir. Katılım ücretine UJES 2017 çantası, sempozyum
dosyası, katılım belgesi, yaka kartı, program kitapçığı, bloknot, kalem, 2 gün boyunca öğle yemeği,
çay-kahve ikramları, arazi gezisi ve gala yemeği dahildir.


Katılımcı Türü                                                                  Erken Kayıt              Geç Kayıt
Öğrenci katılımcı (Y. Lisans,Doktora)                           100 TL                  125 TL

Öğretim Elemanı (Öğrt. Gör.,Arş., Gör., Okutman,Uzman) 150 TL                  200 TL

Öğretim üyesi (Yrd. Doç., Doç.,Prof.)                           200 TL                  250 TL

Yurt dışı katılım                                                       100 US Dolar          120 US Dolar

 

Duyurular