IGEO 2017 NATIONAL ELECTIONS COMPLETED

Turkish Geographical Society /

iGeo 2017 Turkey Teams Are Formed!

 

iGeo 2017 Turkey Teams are formed.

National Team to represent our country in Belgrad, capital city of Serbia is formed with 4 stages of exams organized by Turkish Geography Organization at ENKA Schools.

Posters on the boards are the last step works of students who are selected to the permanent team.

Thanks, 

14th iGeo TURKEY TEAM    
1 KRİSTAL DOĞA MENGÜÇ    
2 ENES AYBERK KORKUT    
3 KUTAY KARAKAŞ    
4 TAN GEMİCİOĞLU    
       

 

 


14. INTERNATIONAL GEOGRAPHY OLYMPICS PARTICIPATION PROJECT

(iGeo 2017 Belgrad – Sırbistan,  1-8 Ağustos, 2017)

 

TANIM VE GEREKÇELER

Uluslararası Coğrafya Birliği (IGU)’nin çalışmaları arasında önemli bir yer tutan Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı, katılan ülkelerin kendi ulusal yarışmaları sonucu seçilen 4’er öğrencili takımların yarışması şeklinde gerçekleşmektedir. Katılımcı her ülke 4 öğrenci ve 2 takım lideri ile temsil edilmektedir. Lise seviyesinde öğrencilere açık olan yarışmada öğrenciler bireysel yarışmaktadırlar. Yarışma üç aşamada gerçekleşmektedir.

1. Aşama test sınavdır. Bu sınavın tüm sonuçlar içersindeki etkisi % 40’dır.

2. Aşama arazi çalışmasıdır ve bu aşamanın da toplam sonuca etkisi % 40’dır.

3. Aşama ise “multimedya” olarak isimlendirilen bilgisayar üzerinden yapılan sınavdır ve genel sonuca etkisi % 20’dir.

Öğrenciler her üç aşamada da bireysel olarak yarışmakta ve aldıkları puanlara göre sıralanmaktadır.

Ülkemizin bu olimpiyata katılımı IGU üyesi kuruluş olarak Türk Coğrafya Kurumu’ nun düzenleyeceği bir ulusal yarışma ile mümkündür.

Olimpiyat yarışma sınavlarının yanı sıra poster sunumu, kültürel etkinlikleri de kapsamaktadır. Kültürel etkinliklerde öğrencilerimiz 40 kadar ülkeden gelen 250’den fazla katılımcıya hazırladıkları gösteri ya da sunumlarla ülkelerini tanıtma imkanı da bulmaktadırlar. Aynı zamanda bu etkinlikler yarışmacıların birbirleri ile iletişim kurmaları açısından da son derece etkili olmaktadır. Öğrencilerin ve takım liderlerinin olimpiyatların gerçekleştirildiği şehirleri ve yakın çevrelerini gezip incelemeleri de sağlanmaktadır.

Bu çerçevede ülkemizdeki MEB’e bağlı tüm ortaöğretim kurumları arasında kurulacak iletişim ve yapılacak programlı bir çalışma ile 2017 Ulusal Takımı oluşturulacak ve 1-8 Agustos, 2017 tarihleri arasında Sırbistan’in  Belgrad şehrinde yapılacak 14. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı’na Türkiye’nin katılımı gerçekleştirilecektir.

Türk Coğrafya Kurumu’nun organizasyonu ile gerçekleştirilmesi gereken bu ulusal yarışma iSırbistan temel aşamalar aşağıdaki gibi olacaktır:

 

ÜLKE SEÇMELERİNE KATILIM ŞARTLARI:

 1. 1.       Seçmelere Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm ortaöğretim kurumlarının sadece  9, 10, 11 ve (19 yaşına basmamış) 12. sınıflarındaki devamlı öğrencileri katılabilir.
 2. 2.       Olimpiyat, 16 – 19 yaşları arasındaki öğrencilerin ulusal coğrafya yarışmasıyla seçildikleri bir yarışmadır. Olimpiyatın gerçekleştiği yılın 30 Haziran’ında yaşları 16-19 arası olmalıdır.
 3. 3.       Başvurular için web sitemizden online başvuru formunun 30 Aralık 2016 gün bitiminden önce doldurulması gerekmektedir. Başvuru formu adresi: http://www.tck.org.tr/request_index.php
 4. 4.       Sınavlara girebilmek için aşağıdaki belgelerin sınav günü eksiksiz ibraz edilmesi gerekmektedir.
 5. 5.       Seçmelere katılım ücreti 60 ₺ dir. Bu ücreti sınav günü elden bağış makbuzu karşılığı ödeyebilirsiniz.
  • Resimli soğuk damgalı kimlik. ( Nüfus Cüzdanı ya da Pasaport )
  • Yeni tarihli resimli öğrenci belgesi.

( Not: Şehit ailelerinin öğrencilerinden katılım ücreti alınmayacaktır. )

 

 

 

TAKIM SEÇME SINAVLARI:

 1. Türkçe Coğrafya Bilim Sınavı’nda ( Çoktan Seçmeli 100 Soru – TEST) 9-10. sınıf konuları ve genel coğrafya kültürü içeren sorular yer alacaktır.

Tarih : 14 Ocak 2017 Cumartesi   Saat: 10:30 – 13:00

Yer: İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara ve Gaziantep’te yapılacaktır. Sınav merkezleri, sınav öncesinde 2 Ocak 2017 tarihinde katılımcılara mail yolu ile bildirilecek ve www.tck.org.tr adresinden yayınlanacaktır.

 1. 2.       İngilizce Multimedya Sınavı ( Bu sınava ilk sınavda en başarılı olan öğrencilerin ilk %30 u girecektir.)

Tarih: 25 Şubat 2017 Cumartesi   Saat: 10:30 – 11:30 ) ( Çoktan seçmeli 40 soruluk test dijital ortamda cevaplanacaktır. Daha önceki yıllardaki sınav örneklerine  web adresimizden ulaşılabilir.)

Yer: İstanbul Özel ENKA Okulları Sadi Gülçelik Spor Tesisleri İstinye Sarıyer - İstanbul

 1. 3.       Arazi Çalışması ve İngilizce Arazi Çalışması Sınavı ( Bu sınava Multimedya Sınavında en başarılı olan öğrencilerin ilk %30 u girecektir.)

Tarih: 25 Şubat 2017 Cumartesi  Saat: 13:00 – 14:00 Birinci Aşama / Arazi Çalışması

Saat:  15:00 – 16:00 İkinci Aşama / Arazi Çalışması Sınavı ( Harita Çalışması ve Yorum Sorularının Cevaplanması)

Yer: İstanbul Özel ENKA Okulları Sadi Gülçelik Spor Tesisleri İstinye Sarıyer - İstanbul

Bu sınav sonucunda en iyi puanları alan 8 öğrenci sıralanacak ve 8 adaydan oluşan aday takım belirlenecektir.

Bu aday takım aşağıdaki tarihlerde yapacakları ve katılacakları çalışmalarda gösterecekleri performansa göre 4 asil ve 4 yedek olarak seçileceklerdir. Asil takım ülkemizi 14. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları’nda temsil edecektir.

 

ASİL TAKIMIN BELİRLENMESİ:

Verilecek bir proje ödevinin hazırlanması, poster ve sözel sunumunun oluşturulması. ( İngilizce )

Proje konuları öğrencilere kura ile seçtirilerek verilecektir.  Konular lise müfredatına uygun olacaktır.

Tarih: 25 Şubat – 5 Mart 2017

PROJE, POSTER SUNUMUN VE  RAPORUNUN TESLİM TARİHİ: 5 Mart 2017 PAZAR SAAT: 11:00

Yer: İstanbul Özel ENKA Okulları Sadi Gülçelik Spor Tesisleri İstinye Sarıyer - İstanbul

Not: Bu aşamaya girmeden önce öğrencilerin velilerinden öğrencinin 14. Coğrafya Olimpiyatlarına katılmasının sağlanacağına dair tahütname istenecektir. 

 

PROJE SUNUMU VE SAVUNMA:

Tarih: 5 Mart 2017 PAZAR: 11:00 – 14:30  (Her öğrenci için 20 dk)

Yer: İstanbul Özel ENKA Okulları Sadi Gülçelik Spor Tesisleri İstinye Sarıyer - İstanbul

Öğrenciler poster sunumu ve sözel savunmalarını; tamamı coğrafyacı beş kişilik akademik bir değerlendirme kuruluna karşı yapacaklardır. Değerlendirme Kurulu üyeleri her öğrenciye sadece proje konusu ile ilgili sorular yönelteceklerdir. Değerlendirme MEB ortaöğretim yönetmeliklerine uygun proje ve sunum değerlendirme kriterlerine göre yapılacaktır. Bu kriterler proje konuları ile birlikte en başta öğrenciye verilecektir.

 

 

 

Öğrencilerin her bir değerlendirme kurulu üyesinden aldıkları puanları toplanacak ve toplam başarı puanları oluşturulacaktır.

Yapılacak başarı puanı sıralamasına göre en yüksek puanları alan dört öğrenci Türkiye asil takımında olmaya hak kazanacaktır.

 

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

 • Tüm sonuçlar Türk Coğrafya Kurumu tarafından katılımcıların verdikleri e-posta adreslerine yazılı olarak bildirilecektir.
 • Ayrıca Türk Coğrafya Kurumunun web sitesinden sonuçlar pdf olarak duyurulacaktır.

 

MİLLİ TAKIMIN HAZIRLANMASI VE OLİMPİYATLARA KATILIM:

Ulusal Takım liderleri Mesut Süzer ( Özel ENKA Okulları Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı ve TCK Yönetim Kurulu Üyesi ) ve Y.Doç.Dr. Tolga GÖRÜM ( İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve TCK Yönetim Kurulu Üyesi) takımı oluşturan öğrencilerin yaşadıkları şehirlere göre belirlenecek bir takvim ve programla takımı hazırlayacaklardır.

Türk Coğrafya Kurumu sadece 14. Coğrafya Olimpiyatlarına danışman öğretmenlerin katılım ücretlerini, Belgrad’a gidiş dönüş ve tam pansiyon konaklama masraflarını karşılayacaktır. Asil takıma seçilen öğrencilerin 14. Coğrafya Olimpiyatlarına katılım ücretleri ve Belgrad’a gidiş dönüş uçak bileti ve tam pansiyon konaklama masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır. Bu ücret yaklaşık 500 € (Euro) tutmaktadır (katılım, konaklama 285 €, uçak bileti yaklaşık 215 € ) . Bu ücret kurum aracılığı ile ilgili hesaplara ve harcamalara kullanılacaktır.

TCK seçmeler sırasında belirleyeceği bir başka takım ile Slovenya’da yapılacak Balkan Coğrafya Olimpiyatlarına katılım için girşim yapma hakkınıda saklı tutar.

 

SEÇMELERİN YAPILACAĞI YERLER:

Katılımcıların sayısı ve taleplere göre düzenleme yapılması hakkı saklı tutularak. Birinci basamak bilim testi İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara ve Gaziantep’te yapılacaktır. Sınav merkezleri, sınav öncesinde 2 Ocak 2017 tarihinde katılımcılara mail yolu ile bildirilecek ve www.tck.org.tr adresinden yayınlanacaktır. Diğer tüm sınavlar ve proje sunumları İstanbul Özel ENKA Okulları Sadi Gülçelik Spor Tesisleri İstinye Sarıyer adresinde yapılacaktır.  

 

COORDINATIOR

Mesut Süzer

TGS Board Member

iGeo Turkey Coordinator

 Tel: +90 506 530 78 80

E-Posta: info@tck.org.tr

Web: www.tck.org.tr

Activity