İSTANBUL İLİ ...

TEMA: “Tekno-İklim”

İSTANBUL COĞRAFYA ...

“Coğrafya’da Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler”

1. ULUSLARARASI ...

20-22 Haziran 2019 / İstanbul Üniversitesi

NEPAL GEZİSİ ...

3 TEMMUZ 2018 –14 TEMMUZ 2018

Smart Geography ...

2-4 November 2018 Sofia, Bulgaria

iGeo 2019 ...

iGeo 2019 16. Uluslararasi Coğrafya Oli̇mpi̇yatlarinda B

6. SOSYAL ...

Tüketim Alışkanlarımızın Hayatımıza Yansımaları

iGeo 2018 ...

15. ULUSLARARASI COĞRAFYA OLİMPİYATI KATILIM PROJESİ

(iGeo 2015 Quebe – Kanada,  31 Temmuz - 6 Ağustos, 2018)

İSTANBUL İLİ ...

TEMA:  “Yenilenebilir Enerji ile Temiz Dünya”

Etkinliklerimizden