OLAĞAN GENEL KURUL

Türk Coğrafya Kurumu /

TÜRK COĞRAFYA KURUMU ÜYELERİMİZE DUYURU

TÜRK COĞRAFYA KURUMU DERNEĞİ’nin Olağan Genel Kurulu’nun 14 Haziran 2019 Cuma günü 14:00’de, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 21 Haziran 2019 Cuma günü 14:00’de aşağıdaki gündemle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Akademik Kurul Salonu, Laleli, Fatih-İstanbul adresinde yapılmasına Yönetim Kurulu tarafından oybirliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1-    Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

2-    Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi.

3-    Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Rapor ve Denetim Kurulu Raporlarının okunup ayrı ayrı müzakeresi.

4-     Yönetim Kurulu, Mali Rapor ve Denetim Kurulu raporlarının ayrı ayrı oylanması.

5-    Dernek tüzüğünün 9. Maddesi yer alan Dernek Genel Kurulu’nun 3 yılda bir yapılması ile ilgili hükmün 2 yılda bir olarak değiştirilmesi önerisi ve oylanması.

6-    2019-2021 dönemi Dernek Faaliyet Raporu ve Tahmini Bütçenin okunması ve oylanması.

7-    Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Haysiyet Divanının sicimi.

8-    Dilek, temenniler ve kapanış.

 

Etkinliklerimizden