UJES - 2015

Türk Coğrafya Kurumu /

ULUSAL JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU

 UJES - 2015

ÖNEMLİ TARİHLER:

 Kayıt: 1 Ocak 2015 – 15 Şubat 2015

 Özet Gönderme: 15 Şubat 2015 – 1 Nisan 2015

 Değerlendirme Süreci: 1 Nisan 2015 -15 Nisan 2015

 Özet Kabul Bildirimi: 20 Nisan 2015

 Sempozyum Davet Mektuplarının Gönderilmesi: 1 Mayıs 2015 – 15 Mayıs 2015

 Tam Metinlerin Gönderilmesi: 15 Mayıs 2015 – 1 Temmuz 2015

 Sempozyum Tarihi: 8 – 9 – 10 Ekim 2015

Ayrıntılı Bilgi: http://ujes.org 

 

 

Etkinliklerimizden