Population of Turkey

Turkish Geographical Society /

Türkiye'nin Nüfus Özellikleri ile ilgili dosya ektedir.