Zaman Tünelinde Türkiye

Türk Coğrafya Kurumu /

* Doç.Dr.F.Sancar Ozaner ve **Dr.Gerçek Saraç ın Türkiye' nin tüm jeolojik gelişimini ortaya koyduğu muhteşem çalışma, PDF dosyası olarak aşağıda ektedir. *TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Baflkanlığı **MTA Tabiat Tarihi Müzesi