Sessions List and Registration Links
Oturumlar ve Başvuru Linkleri

Kongreye bildiri ve poster olarak katılım yapmak isteyen yazarlar, başvuru yapmak çin lütfen başvuru yapacağınız oturum adını seçerek başvuru sayfasına yönlendirilecektir.

Human Geography Sessions / Beşeri Coğrafya Oturumları
Geographic Information Systems and Remote Sensing Sessions/Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Oturumları
Physical Geography Sessions/Fiziki Coğrafya Oturumları