Kurallar

Türk Coğrafya Kurumu /

1- Bir yazar ikiden fazla poster ya da bildiride yer alabilir fakat bir yazar en fazla 2 bildiri veya poster sunabilir.

2- Katılım ücreti her sunum için ayrı ayrı ödenecektir. Sunum yapacak herkesin katılım ücretini yatırması gerekmektedir. Kongre hizmetlerinden sadece katılım ücretini yatıranlar faydalanabilecektir.

3- Tam metinler, kongre sonrasında basılacaktır. Tam metin göndermeyen yazarların bildiri ve posterleri, kongre kaydı için gönderdiği özetler düzenlenerek, özet şeklinde basılacaktır. Belirtilen tarihten sonra gönderilen tam metinler kabul edilemeyecektir.

4- Tam metin yazım kuralları:

Bildiri özetlerinde en az 200, en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe Özet, 3-5 kelimelik Türkçe anahtar kelimeler ile Türkçe başlık ile zorunlu İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır.
Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:
Kâğıt Boyutu: A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk: 3 cm
Alt Kenar Boşluk: 3 cm
Sol Kenar Boşluk: 3 cm
Sağ Kenar Boşluk: 3 cm
Yazı Tipi: Times New Roman
Yazı Boyutu: Başlıkta 12, özet ve metin 11 ve dipnotlarda 9 punto
Paragraf Aralığı: 6 nk 
Satır Aralığı: Metinde 1.15, dipnotlarda Tek

Dosya Türü: Microsoft Word .docx uzantılı olamalıdır.