Yönetim Kurulu ve Diğer Kurullar

Türk Coğrafya Kurumu /

 21 Haziran 2019 Olağan Genel Kurul Kararlarına Göre

Yönetim / Denetim / Haysiyet Kurulları - Asil / Yedek

             TÜRK COĞRAFYA KURUMU DERNEĞİ YÖNETİM KURULLARI (2019-2021)

 

 

 YÖNETİM KURULU (ASİL ÜYELER)

 

1-   Doç. Dr. Ahmet ERTEK

 

2- Prof. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL

 

3- Prof. Dr. İhsan ÇİÇEK

 

4- Prof. Dr. İhsan BULUT

 

5- Dr. Kaan KAPAN

 

6- Fügen DEDE

 

7- Mesut SÜZER

 

 

YÖNETİM KURULU (YEDEK ÜYELER)

 

1-      Doç.Dr. Cihan BAYRAKDAR

 

2-      Araş.Gör. Emre ELBAŞI

 

3-      Prof.Dr. Mehmet SOMUNCU

 

4-      Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU

 

5-      Prof. Dr. Mustafa MUTLUER

 

6-      Prof. Dr. Recep EFE

 

7-      Dr.Öğrt.Üyesi Beyhan ÖZTÜRK

 

 

 

 DENETİM KURULU (ASİL ÜYELER)

 

1- Doç.Dr. Muzaffer BAKIRCI

 

2- Dr. Mustafa KAHRAMAN

 

3- Araş.Gör. Merve ZAYIM

 

 

DENETİM KURULU (YEDEK ÜYELER)

 

1- Dr.Öğrt.Üyesi Musa ULUDAĞ

 

2- Prof. Dr. A. Evren ERGİNAL

 

2-      Doç.Dr. Bekir Necati ALTIN

 

 

 

HAYSİYET DİVANI (ASİL ÜYELER)

 

1-      Prof.Dr. Tuncer DEMİR

 

2-      Prof.Dr. Saliha KODAY

 

3-      Prof.Dr. Füsun BAYKAL

 

4-      Prof.Dr. Nuriye GARİPAĞAOĞLU

 

5-      Prof.Dr. Sadettin TONBUL

 

 

 

HAYSİYET DİVANI (YEDEK ÜYELER)

 

1-      Prof.Dr. Ali UZUN

 

2-      Prof.Dr. Süheyla AKOVA

 

3-      Prof.Dr. Telat KOÇ

 

4-      Prof.Dr. Murat TÜRKEŞ

 

5-      Prof.Dr. Nurten GÜNAL