Haberler IGU NEWS

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ 75. SAYISI YAYINDA

Türk Coğrafya Dergisi 75. Sayı

Türk Coğrafya Dergisi 75. Sayısı Yayınlandı.

 
Issue 75 - Dec 31, 2020
 1. Edirne Şehri nüfusunun gelişimi ve yapısal özellikleri
  Pages 7 - 16
   Mesut DOĞAN , İ̇rem OLĞAÇ
 2. Morfo-Klimatik özelliklerin Sündiken Dağları’nda (Eskişehir) bitki örtüsünün dağılışı üzerindeki etkileri
  Pages 17 - 32
   Hülya KAYMAK
 3. 1925 yılında Isparta vilayetinde konar-göçerlerin iskanı
  Pages 33 - 40
   İ̇lker YİĞİT
 4. İkinci konut turizminin tarımsal kaynaklar üzerindeki baskısı: Pelitköy örneği
  Pages 41 - 56
   Serdar CEYLAN , Mehmet SOMUNCU
 5. Bulanık mantık analitik hiyerarşik süreç (BAHS) ile Sinop İli erozyon duyarlılığının mekansal dağılımının belirlenmesi
  Pages 57 - 70
   İ̇nci DEMİRAĞ TURAN , Barış ÖZKAN , Orhan DENGİZ
 6. Ahlat İlçesi (Bitlis) kıyı akiferinde yeni bir problem: Yeraltı suyu tuzlulaşması
  Pages 71 - 80
   Hurşit YETMEN , Necmettin ELMASTAŞ , Mehmet ÖZCANLI , Sedat BENEK
 7. Yerel halkın turizme yaklaşımı: Safranbolu örneği
  Pages 81 - 94
   Tuba ALTAY , Fatih AYDIN
 8. 1930-1960 yılları arası demiryolu ulaşımının Ayancık Yöresinde sosyo ekonomik hayat üzerine etkileri
  Pages 95 - 106
   Mutlu KAYA , Cevdet YILMAZ
 9. Malatya Fayı’nın morfometrik özellikleri
  Pages 107 - 118
   Cengiz ZABCI
 10. Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) kullanılarak Pınarbaşı ilçesi (Kayseri) arazilerinin tarımsal uygunluk derecelerinin belirlenmesi
  Pages 119 - 130
   Mi̇ne ŞAHİN , Emin TOROĞLU
 11. Mağaraların peynir olgunlaştırmada kullanımı, bir örnek araştırma: Peynirini Mağarası, Derbent/ Konya
  Pages 131 - 138
   Ayşe DAĞLI , Durmuş SERT , Ali UZUN
 12. Peynir turizmi temelli kültür rotaları oluşturulmasına yönelik bir araştırma: Van otlu peynir örneği
  Pages 139 - 162
   Emine CİHANGİR , Özlem DEMİRHAN
 13. Fosil polen analizlerinde kullanılan antropojenik göstergelerin değerlendirilmesi ve arazi kullanım şekilleri
  Pages 163 - 172
   Aziz ÖREN
 

Yorum Ekleme Formu

Haber: TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ 75. SAYISI YAYINDA