Makale

Türkiye’de Hayvan Hakları İhlallerine Coğrafi Açıdan Bakış

Yrd. Doç. Dr. Rüştü ILGAR ÖZET İlk “Hayvanları Koruma Derneği” 1825’de İngilizler tarafından kurulmuştur. Daha sonra birçok ülke de kurulan dernekler bir araya gelerek 1931 yılında 4 Ekim gününü “Hayvanları Koruma Günü” olarak kabul ettiler. Günümüzde tüm dünyada “Hayvan Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır. 15 Ekim 1978’de Paris UNESCO evinde ilan edilen ve 14 maddeden oluşan Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi ile hayvanların da hakları oldu. Ülkemizde ise hayvan haklarına dair ilk dernek, 1955 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Hayvan hakları bilincinin en ileri düzeyde olduğu ise ABD de’dir. Hatta okullar harici emniyet birimleri hayvan hakları eğitimi alıp özel hayvan polisleri olabilmektedirler. Bu yazının amacı uluslar arası alanda hayvan hakları bildirisinin fikirsel hazırlığı ve kabul edilişi, bildirinin içeriği, anlamı, değeri Avrupa Hayvan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye’deki hayvan hakları ihlalleri incelenmektedir. Anahtar Kelimeler: Hak kavramı, hayvan hakları, çevre, korumacılık Makalenin tamamı için adres: http://sosyalbilimler.cukurova.edu.tr/dergi.asp?dosya=415

Yorum Ekleme Formu

Makale:

Spot Makale