Etkinlik

Türk Coğrafya Kurumu Meslek Haftaları

1942 tarihli Türk Coğrafya Kurumu Kuruluş Yasasının 13'üncü maddesi ; "Türk Coğrafya Kurumu, üç yılda bir yapacağı umumi kongreden başka coğrafya bilgilerini yaymak ve çalışmalarını ilerletmek için münasip göreceği yerlerde ve zamanlarda : a) Umumi konferanslar b) Mahalli ilmi toplantılar c) Umumi ihtisas toplantıları da tertip eder." demektedir. Yine Türk Coğrafya Kurumu Tüzüğünde kurumun amaçlarını düzenleyen 3'üncü maddenin (b) Fıkrası; "Coğrafya konuları üzerinde tetkiklerde bulunmak ve konferanslar düzenlemek", (f) fıkrası ise, "Memleket içinde ve dışında ilmi geziler ve toplantılar yapmak" şeklinde düzenlenmiştir. Bu ilkeler ışığında kurulduğu yıl olan 1942 'den başlamak üzere Türk Coğrafya Kurumunun bilimsel çalışmaları arasında "Meslek Haftaları" önemli bir yer tutmuştur. Her dönem olanaklar ölçüsünde yurdun farklı bir şehrinde düzenlenen meslek haftaları sırasında bilime mensup araştırmacılar tarafından yurdumuzda yapılmış coğrafya araştırmaları sunulmuş ve izleyenlerle konuyla ilgili tartışma ve fikir alışverişi imkanı yaratılmıştır. Coğrafya Meslek Haftaları zaman zaman kongre özelliği gösterecek şekilde gelişmiş, yurdumuzda coğrafya biliminin gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Diğer yandan meslek haftaları coğrafyacıların bir araya gelmesi, tanışması ve bilimsel alanda fikir alışverişinde bulunmalarına da zemin hazırlamıştır. Ancak her biri çok değerli bildirilerden oluşan meslek haftaları sonunda bildiriler bir araya getirilip basılamadığından, 9 ve 28'nci Meslek Haftaları dışındakilerin bir kısmına ait sadece makale isimleri elimizde bulunmakta, diğer bir kısmına ait ise herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Kuşkusuz günümüze kadar gerçekleştirilmiş olan meslek haftalarında sunulan bildiriler basılabilmiş olsaydı şu anda elimizde 29 ciltlik "Coğrafya Meslek Haftaları Serisi" olacaktı. Her dönem çeşitli imkansızlıklar nedeniyle basılamayan meslek haftaları bildirilerinden sadece 22-29 Aralık 1954 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen 9'uncu Coğrafya Meslek Haftası ile 10-12 Haziran 1998 tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirilen 28'inci Coğrafya Meslek Haftası bildirileri kitap halinde basılmış ve ilgililerin hizmetine sunulmuştur. Bu bölümde günümüze kadar gerçekleştirilen 28 meslek haftasından elimizde bilgi mevcut olanlarının program ve faaliyetleri görülebilecektir. Türk Coğrafya Kurumu Meslek Haftaları Dizini (Ayrıntı İçin Meslek Haftası Numarasını Tıklayınız) No: Tarih Yer 1 24-28 Mayıs 1943 Ankara 2 3 4 5-7 Ağustos 1947 Ankara 5 25-28 Mayıs 1948 Ankara 6 7 8 9 22-29 Aralık 1954 Ankara 10 11 12 13 14 15 16 17 18 14-17 Aralık 1967 Ankara 19 4-8 Şubat 1970 Ankara 20 21-28 Ağustos 1971 Erzurum 21 25-28 Eylül 1972 İzmir 22 6-18 Ağustos 1973 Konya 23 8-13 Temmuz 1974 Trabzon 24 21 Temmuz-01 Ağustos 1975 Çanakkale 25 26 27 28 10-12 Haziran 1998 Edirne 29 17-19 Mayıs 2001 Çanakkale

Yorum Ekleme Formu

Etkinlik:

Spot Etkinlik