Etkinlik

I. Coğrafya Meslek Haftası

Türk Coğrafya Kurumunun ilk bilimsel toplantılarını oluşturan ve 1942 yılı ilkbahar devrsinde birer hafta arayla gerçekleştirilen dört konferansın ardından 1943 yılında idare heyeti konferansları bir Meslek Haftası halinde düzenlemeyi ve bu haftanın genel merkez heyeti toplantısına tesadüf ettirilmesini uygun görmüş ve 24-28 Mayıs 1943 tarihleri arasında 5 gün süren bir Coğrafya Meslek Haftası düzenlenmiştir. Oldukça büyük ilgi toplayan bu meslek haftasında aşağıdaki bildiriler sunulmuştur. 24 Mayıs 1943 Pazartesi: İ.Hakkı Akyol Son Yer Depremleri H.Louis Köroğlu Dağları 25 Mayıs 1943 Salı: H .N. Pamir Bingöl Dağları H. S. Selen Türkiye'nin Yol Sistemi 26 Mayıs 1943 Çarşamba: C. Alagöz Türkiye'de Dağınık Yerleşmeler A. H. Ardel Güneydoğu Marmara Havzaları F. Sanır Mürted Ovası Morfolojisi 27 Mayıs 1943 Perşembe: A. T. Tanoğlu Türkiye Ziraatında Toprak ve Su problemi R. İzbırak Korumaz ve Hınzır Dağları 28 Mayıs 1943 Cuma: A. M. Arda Vidal- de Lablache ve Eseri D. Bediz Süveyş Kanalı Ankara'da bulunan coğrafyayla ilgili bilim ve idare adamları, yüksek okul öğrencileri bu konferansları ve konferanslardan sonra yapılan canlı tartışmaları takibetmişlerdir.

Yorum Ekleme Formu

Etkinlik:

Spot Etkinlik