Etkinlik

V.Coğrafya Meslek Haftası

Türk Coğrafya Kurumu tarafından düzenlenen meslek haftalarının beşincisi 25-28 Mayıs 1948 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilmiştir. 25 Mayıs 1948 Salı günü Kurum Başkanı ve Milli Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer'in konuşmasıyla açılan meslek haftasında aşağıdaki bildiriler sunulmuştur. 25 Mayıs 1948 Salı: Ord. Prof. İ. H. Akyol Türkiye'nin Bazı Klimograf Tipleri ve Coğrafi Neticeleri Ord. Prof. Ş. A. Kansu Coğrafi Muhitin İnsan Yapısı Üzerine Etkileri Prof. A. Ardel Armutlu Yarımadasının Jeolojisi ve Jeomorfolojisi Doç. Dr. R. İzbırak Akdağ ve Güney Çevrelerinde Jeomorfoloji Müşahedeleri ve Yerleşme 26 Mayıs 1948 Çarşamba: Prof. C. A. Alagöz Elmadağında Yaylacılık Dr. S. Erinç Uludağ'da Glasyal İzler Ord. Prof. H. N. Pamir Ergene Havzasının Istranca Kenarları Dr. İ. Yalçınlar Çanakkale Boğazı Çevresinde Coğrafi Gözlemler 27 Mayıs 1948 Perşembe Prof. B. Darkot Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri ve Yöreleri Prof. H. S. Selen Eski Devirlerde ve Bugün Adana Ovası Doç. Dr. R. İzbırak Kayseri Şehrinin Gelişmesinde Yeni Safhalar 28 Mayıs 1948 Cuma Prof. A. Tanoğlu Şekerkamışı Ziraatı ve Sanayii ve Bunun Türkiye'deki İmkanları Her defasında olduğu gibi bu meslek haftası da, verimli mesleki tartışmalara yol açmış ve memleket coğrafyası çalışmalarında yeni bir adım teşkil etmiştir.

Yorum Ekleme Formu

Etkinlik:

Spot Etkinlik