Etkinlik

XX.Coğrafya Meslek Haftası

Türk coğrafya Kurumunun 9.Kongre ve 20. Meslek Haftası toplantıları, Malazgirt Zaferinin 900. Yıldönümü münasebetiyle 21-28 Ağustos 1971 tarihleri arasında Erzurum Atatürk Üniversitesinde, Malazgirt ve Ahlat'ta düzenlenmiştir. Bu toplantılar Kurum Başkanı Prof. Cemal Arif Alagöz tarafından açıldıktan sonra aşağıdaki bildiriler sunulmuştur. 21 Ağustos 1971 Cumartesi Prof.Dr. Turgut Bilgin Munzur Dağlarının Glasiyal ve Periglasiyal Morfolojisi Ord.Prof.Dr.Besim Darkot Doğu Anadolu'nun Coğrafi Özellikleri Fahrettin Kırzıoğlu Türkiye'nin Kuzeydoğusunda ve Sınır Ötesinde Yanlış Yazılan Coğrafya Adları 22 Ağustos 1971 Pazar Bu gün 9.Kongre toplantısına tahsis edilmiştir 23 Ağustos 1971 Pazartesi İbrahim Atalay Yüzeysel Akışa Geçen Su Miktarlarının Tayin Edilmesi Prof. Dr. Talip Yücel Toprak Reformu Hakkında Coğrafi Düşünceler Doç.Dr.Aydoğan Köksal Doğu Anadolu Turizm Coğrafyasına Dair Doç.Dr.Tevfik Tarkan Malazgirt ilçesinde Beşeri Coğrafya Araştırmaları Prof.Dr.İsmail Yalçınlar Doğu Anadolu'nun Jeolojik Yapısı ile Tabii Kaynakları ve Maden Yataklarının Bağlantısı Dr.Emin İlhan Doğu Anadolu Jeomorfolojisini Etkileyen Jeolojik Olaylar Doç.Dr.Mecdi Emiroğlu Erzurum Kır Yerleşmelerinin Ortalama Yüzölçümleri, Parsel Sayıları ve Parsel Büyüklükleriyle İlgili Bir Araştırma. 24 Ağustos 1971 Salı Prof.Dr.Cevat R.Gürsoy Doğu Anadolu'nun Tabii Yolları Doç.Dr.Necdet Sözer Kuzeydoğu Anadolu'da Yaylacılık Dr.Alaeddin Tandoğan Çayeli-Pazar Yöresinde Çay Ziraatı Arif Bilge Konya Ovasında Tarla Ziraatı Ruhi Tufan İstanbul Şehri ve Şehirde Bulunan Önemli Su Kaynakları Dr.Ahmet Acar Tortum ve Çevresinde Heyelan Süleyman Arısoy Yabansal Besin Bitkilerinin Ekonomik Coğrafi Önemi Prof.Cemal Arif Alagöz Coğrafya Gözüyle Doğu Sınırlarımız Bildirilerin sunulmasından sonra 25 Ağustos 1971 Çarşamba günü kurum üyeleri bir otobüsle Hasankale-Eleşkirt-Ağrı-Tutak-Patnos-Erciş yoluyla Ahlat'a hareket etmişler ve coğrafi gözlemlerde bulunmuşlardır. 27 Ağustos 1971 Cuma günü Prof.Alagöz ve Prof.Gürsoy'un konferansları Ahlat Halk Eğitim Merkezinde tekrarlanmış ve toplantılara son verilmiştir. 28 Ağustos 1971 Cumartesi günü Van Gölü kıyılarında ve Nemrut Dağı Kraterinde gözlem ve incelemelerde bulunulmuş ve aynı gün Ahlat'a dönülmüştür.

Yorum Ekleme Formu

Etkinlik:

Spot Etkinlik