Etkinlik

“2020 ULUSLARARASI COĞRAFYA KONGRESİ” İSTANBUL

“2020 ULUSLARARASI COĞRAFYA KONGRESİ” ADAY KENTİ İSTANBUL

Türk Coğrafya Kurumu(TCK)Yönetim Kurulu’nun 9 Eylül 2008 tarih ve 2008/4/1 numaralı kararı aşağıdaki gibidir: ZED Tanıtım Organizasyon Ltd. Şti.’nin kurumumuza yapmış olduğu başvuru ile 2020 yılında Uluslararası Coğrafya Birliği (IGU) organizasyonunda yapılacak “ULUSLARARASI COĞRAFYA KONGRESİ”nin Türkiye’ye kazandırılması için önerdiği işbirliği görüşülmüş, kurumumuzun amaç ve hedefleriyle uyumlu böyle bir kongrenin ülkemize kazandırılması için adı geçen kuruluşla işbirliğine gidilmesi, bu konuda bir protokol hazırlanmasına, bu konunun yönetim kurulu adına takibi için Barbaros GÖNENÇGİL’in görevlendirilmesine ve hazırlanacak protokole imza atmak üzere kurum başkanı Yaşar HACISALİHOĞLU’na yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri: Başkan: Doç.Dr. Yaşar HACISALİHOĞLU Başkan Yardımcısı: Doç.Dr. Barbaros GÖNENÇGİL Başkan Yardımcısı: Y.Doç.Dr. Servet KARABAĞ Genel Sekreter: Y.Doç.Dr. Ahmet ERTEK Muhasip: Araş. Gör.Cihan BAYRAKDAR Üye: Coğrafya Öğretmeni Fügen DEDE Üye: Coğrafya Öğretmeni Mesut SÜZER Türk Coğrafya Kurumu tarihi bir adım atarak yukarıda ifade edilen Yönetim Kurulu kararı neticesinde Uluslararası Coğrafya Birliği (IGU) ile bağlantıya geçmiştir. Amacımız, 2020 Uluslararası Coğrafya Kongresini ülkemize kazandırmak ve ülkemizde böyle bir kongrenin gerçekleşmesini sağlamaktır. Bu arada 2009 yılı içinde kurumun çeşitli dillerde tanıtım broşürleri ve kongre adaylık logosu ZED tarafından hazırlanmıştır. Bu gaye ile kurumun birikmiş IGU aidat borçları da ZED tarafından ödenmiş ve gelecek yıllarda da ödenmeye devam edecektir. Ülkemiz coğrafyacılarının, 2012 yılında Almanya’nın Frankfurt kentinde yapılacak Uluslararası Coğrafya Kongresine bildirileri ile katılmalarının sağlanmasının yanı sıra, burada kararı alınacak “2020 Uluslar arası Coğrafya Kongresi”nin yapılacağı kentin/ülkenin seçimi öncesi ciddi bir lobi faaliyetinde bulunmamızın ülkemiz menfaati gereği olduğunu düşünmekteyiz. Dolayısıyla Türk coğrafyacılarına, TCK Yönetim Kuruluna ve kurum üyelerine, hatta coğrafya ile ilintili yakın disiplinlerdeki kişilere büyük bir görev düşmektedir. Bu gaye ile ülkemiz akademisyen, öğretmen, öğrenci, kamu görevlisi, işadamı ve hatta ev kadını coğrafyacılarını, dolayısıyla tüm coğrafyacıları, bu kongrenin ön hazırlığı ve ülkemize kazandırılması konusunda göreve davet ediyoruz. Bu görev, tüm Türk Coğrafyacılarınındır. Bu nedenle, Türk Coğrafya Kurumu’nun üyesi olsun ya da olmasın herkese, kongre ile ilişkili üretilecek yeni fikir, düşünce ve katkılara kurumumuz kapısı açıktır. Böyle bir faaliyet sonunda ülkemiz coğrafyası ile “Coğrafya” mesleğinin içeride ve dışarıda daha iyi tanıtılacağı inancındayız. Saygılarımızla. Y.Doç.Dr. T.Ahmet ERTEK Türk Coğrafya Kurumu Başkanı

Yorum Ekleme Formu

Etkinlik:

Spot Etkinlik