Etkinlik

IGEO Köln 2012 Seçmeleri Mülakat Sınavı

IGEO 2010 Tayvan

DUYURU Mülakat Sınavı 17 Aralık Cumartesi Günü Özel ENKA Lisesi Sadi Gülçelik Spor Tesisleri İstinye Sarıyer İstanbul adresinde, 13:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır. Mülakat sırasında istenecek evraklar: 1. Ekte verilen taahütnamenin ve aday bilgi formunun doldurulması 2. Onaylı Nüfus Cüzdan örneği 3. İngilizce yazılmış, resimli CV (Alınan tüm başarı belgeleri/sertifilar/ödüllerden birer örnek eklenecek) 4. Yurt dışına seyehate engeli olmadığına dair sağlık raporu. 5. Varsa pasaport örneği (fotokopi) getirilmesi gerekmektedir.

Taahütname ve Aday Bilgi Formu İçin Tıklayınız

AÇIKLAMA 26 Kasım 2011 Cumartesi günü İstanbul’da yapılan “Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı (iGEO) Türkiye seçmeleri 2. etabı sonuçlanmıştır. 2. etap sınavı İngilizce olarak 2 bölümde gerçekleştirilmiş, 60 puanlık ilk bölümde yazılı sınav, 40 puanlık ikinci bölümde ise multimedya sınavı gerçekleştirilmiştir. Sınava, ülkemizin farklı okullarından 70 öğrenci katılmıştır. Sınavın detaylı sonuçları aşağıdaki linkte verilmiştir. Almanya’da yapılacak olimpiyatlara katılacak takımların en geç Ocak ayı içersinde bildirilmesi zorunluluğu nedeni ile sınav etaplarından olan İngilizce kullanımı ve mülakatlar birlikte gerçekleştirilecektir. 17 Aralık 2011 Cumartesi günü İstanbul ENKA Okullarında (İstinye/İstanbul) gerçekleştirilecek 3. ve son etap sınavına 2. etab sınavda başarılı olan 12 öğrenci katılacaktır. Bu öğrencilere ait liste aşağıdaki linkte verilmiştir (Mülakat Sınavına Girmeye Hak Kazananlar). Detay sınav programı kendilerine ulaştırılacaktır. Mülakatlar sonucunda 4 asil ve 4 yedek adayı içeren liste oluşturulacaktır.

2. Basamak Sınavını Kazananların Listesi İçin Tıklayınız

2. Basamak Sınav Sonuç Listesi İçin Tıklayınız

1.2. Basamak Sınavları Karşılaştırmalı Sonuç Listesi İçin Tıklayınız

DUYURU 26.11.2011 günü yapılan Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı 2012 Türkiye seçmelerinin 2. etap sınavıyla ilgili olarak kurumumuza bazı sorular ulaşmaktadır. Bu çerçevede aşağıdaki açıklama hazırlanmıştır: Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı (iGEO) 15 yıldan fazla bir süredir dünya ülkeleri arasında gerçekleştirilen ve yarışma dili İngilizce olan bir olimpiyattır. Olimpiyatlar statüsü gereği; a. Yazılı sınav, b. Arazi çalışması ve buna bağlı oluşan sınav, c. Multimedya testi, olarak 3 aşamada gerçekleştirilmektedir. Sorulan sorular ve soru biçimleri ülkemizdeki müfredattan daha farklı olarak temel Coğrafya bilgisi yanında güncel konuları da ilgilendiren (iklim değişikliği, göçler, ekonomik gelişmişlik düzeyleri, doğal afetler, politik değişimler vb.) bir sınav niteliği taşımaktadır. Bu konuyla ilgili detay bilgilere ve 2012 olimpiyatlarının konu içeriklerine web sitemizde verdiğimiz linklerle ulaşabilirsiniz. Türkiye olarak ilk defa katılacağımız 9. Olimpiyat için oluşturacağımız ulusal takım üyelerinin de Coğrafya bilgisi dışında yukarıda kısaca özetlenen entelektüel bilgilere sahip olması, başarı açısından gerekli olan bir birikimdir. Bu çerçevede daha önce web sayfamızda da duyurulduğu gibi Türkiye elemeleri 3 aşamalı olarak planlanmıştır. İlk aşama geçen Mayıs ayında 4 ilde gerçekleştirilmiş ve tamamen Coğrafya müfredatımız üzerine odaklanmış Türkçe sınav şeklinde olmuştur. 26 Kasım’da gerçekleştirilen 2. aşama ise daha önce web de duyurduğumuz gibi İngilizce olarak yapılmıştır. Ancak yukarıda açıklanan nedenlerle aday öğrencilerimizin uluslararası olimpiyat sürecini, sorularını, soru şekillerini daha iyi anlamaları için yapılan sınav, yine uluslararası bir komisyon tarafından hazırlanan sorularla gerçekleştirilmiş ve bu durum sınav günü öğrencilerin sınav kitapçıklarında ve multimedya testinde belirtilmiştir. Yine daha önce duyurduğumuz şekilde bu sınavda da başarı kazanan adaylar, son olarak mülakata çağrılacak ve bu sürecin sonunda ulusal takım oluşturulacaktır. Öğrenci ve öğretmenlerimize saygı ile duyurulur. 9. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı (Igeo)Türkiye seçmelerinin 2. etabı 26.11.2011 Cumartesi günü saat 14.00 – 17.10 arasında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Sınav iki aşamada yapılmıştır. 1. aşamada 4 bölümden oluşan toplam 60 puanlık yazılı sınav, 2. bölümde 40 sorudan oluşan 40 puanlık multimedya sınavı uygulanmıştır. Sınava Türkiye’nin çeşitli illerinden 2. etap sınava girmeye hak kazanmış 77 öğrencinin 70’i katılmıştır. Sonuçlar bir hafta sonra web adresimizde duyurulacağı gibi, bu sınav sonucunda Aralık ayı içersinde mülakata çağrılacak adaylara ayrıca yazı ile bildirilecektir. Gelişmeleri web adresimizden izleyebilirsiniz. Sınava katılan tüm adaylara teşekkür ederiz. 9. Coğrafya Olimpiyatları Türkiye Seçmeleri İngilizce Sınavı Sınav TED İstanbul Koleji’nde yapılacaktır. Sınav 26 Kasım 2011 Cumartesi saat: 14.00’de gerçekleştirilecektir. Sınav 2 oturum şeklinde yapılacaktır. 1.Oturum: 4 bölümlük açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Sınav süresi 120 dakikadır. 2.Oturum: Multimedya şeklinde uygulanacaktır. Sınav süresi 45 dakikadır. Not: Sınavda basit hesap makinesi ve İngilizce sözlük kullanılabilir. 1.Oturum: 14.00 – 16.00 Ara: 16.00 – 16.20 2.Oturum: 16.20 – 17.05 Sınava katılacak öğrenci sayısı: 77 Öğrencilerin geliş saati: 13.30 Öğrencilerin gidiş saati: 17.15 Katılımcılar arzu ederlerse kayıt yaptırmak koşuluyla servis kullanacaklardır. Kadıköy Çiçekçiler önü saat 12.00 Taksim AKM önü 11.30’ da servisler hareket edecektir. Servis kullanmak isteyenler TED İstanbul Koleji’nden Ayşe Apaydınlı’ ya kayıt yaptıracaktır. TEL: 0216 4850333 Dahili 210 ULUSLARARASI 9. COĞRAFYA OLİMPİYATLARI TÜRKİYE SEÇMELERİ İNGİLİZCE SINAV UYGULAMA ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 1. Bu sınav iki oturumdan oluşacaktır. 2. Birinci oturumda sınav kapsamı 4 bölümden oluşacak ve yanıtlama süresi 120 dakika olacaktır. 3. Birinci oturumda yapılacak olan sınavda sizlere iki kitapçık verilecektir. Bunlardan biri soru kitapçığı diğeri ise kaynak kitapçığı olacaktır. Yanıtlarınızı sizlere verilen kaynak kitapçığını referans alarak soru kitapçığının üzerine yazınız. Basım hatası olup olmadığını anlamak için, soru ve kaynak kitapçığınızın sayfalarını hızlı hızlı ve tek tek son sayfaya kadar kontrol ediniz. 4. İkinci oturum sınavı multimedya sınavı olup sizlere optik yanıt kağıdı verilecektir. 5. Multimedya sınavı projeksiyonda yansıtılacak ve 40 sorudan oluşacaktır. Her sorunun yanıtlanma süresi 1 dakika olacaktır. Bu süre içerisinde soruları yansıdan takip ederek yanıtlarınızı optik yanıt kağıdına işaretleyiniz. 6. 1 dakika içerisinde yanıtlayamadığınız sorular için geri dönüş yapılmayacaktır. 7. Multimedya sınavında her sorunun sadece bir doğru yanıtı vardır. Bir soru için birden çok yanıt yeri işaretlenmişse o soru yanlış yanıtlanmış sayılacaktır. 8. Optik yanıt kâğıdı adınıza düzenlenmiştir. Bilgilerinizi kontrol ediniz. Bilgiler size ait değilse “BU YANIT KÂĞIDI ADIMA DÜZENLENMİŞ DEĞİLDİR.” kutucuğunu işaretleyiniz ve doğru olan “T.C. Kimlik No, Soyadı ve Adı” bilgilerinizi altına yazınız. 9. Yanıtlarınızı koyu siyah ve yumuşak kurşunkalem ile işaretleyiniz. İşaretinizi yanıt yerinin dışına taşırmayınız. Değiştirmek istediğiniz yanıtı, yumuşak bir silgi ile siliniz. 10. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri alınarak, sınavları geçersiz sayılacaktır. Soru kitapçığınızı ve optik yanıt kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. BAŞARILAR DİLERİZ.

Sınav Örnekleri 1-İçin Tıklayınız

Sınav Örnekleri 2-İçin Tıklayınız

Sınav Örnekleri 3-İçin Tıklayınız

Coğrafya Öğretmenlerinin Dikkatine, 2012 yılı Ağustos ayında Almanya’da yapılacak olan 9. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatlarında kurumumuz adına görev yapmak üzere iyi derecede İngilizce bilen Coğrafya öğretmeni aranmaktadır. İyi derecede İngilizce bilen ve Coğrafya Olimpiyatlarında kurumumuzu temsil etmek isteyen Coğrafya öğretmenlerinin eğer varsa sahip oldukları İngilizce seviyelerini gösteren belgelerle birlikte barbaros@istanbul.edu.tr adresinden Prof. Dr. Barbaros Gönençgil’e 11.11.2011 tarihine kadar müracaat etmeleri duyurulur. Yönetim Kurulu

IGEO Test Rehberi İçin Tıklayınız

2. Basamak ( İngilizce Coğrafya) Sınavı 26 Kasım 2011 Cumartesi günü saat 14:00 da TED İstanbul Koleji Beykoz/Acarkent salonlarında yapılacaktır. Not: Sınav dili İngilizce olacaktır. İçerik coğrafya ve coğrafya bağlantılı genel kültür şeklinde olacaktır. Ayrıntılı bilgi ve duyurular için 1.basamak sınavında başarılı olan öğrencilerin okul müdürlüklerine resmi yazı gönderilecektir.

Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı Web Sitesi İçin Tıklayınız

Coğrafya Öğretmenlerinin Dikkatine, 2012 yılı Ağustos ayında Almanya’da yapılacak olan 9. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatlarında kurumumuz adına görev yapmak üzere iyi derecede İngilizce bilen Coğrafya öğretmeni aranmaktadır. İyi derecede İngilizce bilen ve Coğrafya Olimpiyatlarında kurumumuzu temsil etmek isteyen Coğrafya öğretmenlerinin eğer varsa sahip oldukları İngilizce seviyelerini gösteren belgelerle birlikte barbaros@istanbul.edu.tr adresinden Prof. Dr. Barbaros Gönençgil’e 11.11.2011 tarihine kadar müracaat etmeleri duyurulur. 1. Basamak Sınav Sonuçları İçin aşağıdaki linke tıklayınız.

Sınav Sonuç Listeleri İçin Tıklayınız

Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları (iGEO) 2012 Türkiye seçmeleri için 28 Mayıs 2011 Cumartesi günü 4 merkezde (İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin) yapılan sınavlara 412 kişi başvurmuş, sınava 9. sınıflardan 134, 10. sınıflardan ise 160 olmak üzere toplam 294 öğrenci katılmıştır. Sınav sonuçları ile ilgili yapılan değerlendirmelerde daha önce 75 ve üzeri olarak ilan edilen baraj puanı, 2. sınava daha çok öğrencinin girebilmesi için 70 ve üzeri olarak değiştirilmiştir. Buna göre 70 puan ve üzeri not alan 9. sınıf öğrencilerinin sayısı 36, 10. sınıf öğrenci sayısı ise 41 olmuştur. Sonuç olarak genel toplanda 77 öğrenci İstanbul’da yapılacak olan 2. aşama sınavına girmeye hak kazanmıştır. 9.Coğrafya Olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecek takımın oluşturulması için başlatılan çalışmaların ilk basamağı olan aşama sınavı 28 Mayıs 2011 tarihinde 4 ilde başarıyla gerçekleştirilmiştir. Sınav soruları ve cevapları çok yakında web sitemizde yayınlancaktır. Sınavda emeği geçenlere teşekkür ederiz. İcra Kurulu Sınav 28 Mayıs 2011 saat 14:00 da yapılmıştır. Sınav merkezleri o ildeki TED Okullarıdır. Ulaşım bilgileri listelerin üzerinde belirtilmiştir. Sınavlara girişte Nüfus Cüzdanı yada Pasaport gibi fotoğraflı resmi kimlikler yanısıra ve E-Okuldan alınmış resimli okul idaresinin onayladığı öğrenci belgeside gerekmektedir.Öğrenci belgeleri sınav görevlileri tarafından alınmıştır. Sınav İle İlgili Açıklamalar: 1. Soru kitapçığında 45 Coğrafya ve 15 Genel Kültür olmak üzere toplam 60 soru bulunmaktadır. 2. Sorular için verilen toplam yanıtlama süresi 80 dakikadır. 3. Kitapçığınızda basım hatası olup olmadığını anlamak için, soru kitapçığınızın sayfalarını hızlı hızlı ve tek tek son sayfaya kadar kontrol ediniz. 4. Optik yanıt kâğıdı adınıza düzenlenmiştir. 5. Kitapçığınızın kapağında yazılı olan “Kitapçık Türü” nü (A veya B olarak) ve “Sınıfı”nızı optik yanıt kâğıdınıza kodlayınız. 6. Her sorunun yanıtını optik yanıt kâğıdında, o bölüm için ayrılmış alana işaretlemeye dikkat ediniz. Aksi takdirde oluşacak değerlendirme sonuçlarından sorumlu olduğunuzu unutmayınız. 7. Kitapçıktaki her sorunun sadece bir doğru yanıtı vardır. Bir soru için birden çok yanıt yeri işaretlenmişse o soru yanlış yanıtlanmış sayılacaktır. 8. Her bölüm puanlanırken doğru yanıtlarınızın sayısından yanlış yanıtlarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı o bölümle ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru yanıtı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir. 9. Yanıtlarınızı koyu siyah ve yumuşak kurşunkalem ile işaretleyiniz. İşaretinizi yanıt yerinin dışına taşırmayınız. Değiştirmek istediğiniz yanıtı, yumuşak bir silgi ile siliniz. 10. Soru kitapçığının sayfalarında uygun gördüğünüz boşlukları müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Hesap makinası, sözlük, cep telefonu vb. araçları kullanmanız sınavınızın iptal olacaktır. 12. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri alınarak, sınavları geçersiz sayılacaktır.Soru kitapçığınızı ve optik yanıt kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. İcra Kurulu Tanım ve Gerekçeler Uluslararası Coğrafya Birliği (IGU)’nin çalışmaları arasında önemli bir yer tutan Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı, katılan ülkelerin kendi ulusal yarışmaları sonucu seçilen 4er öğrencili takımların yarışması şeklinde gerçekleşmektedir. Katılımcı her ülke 4 öğrenci ve 2 takım lideri ile temsil edilmektedir. Lise seviyesinde öğrencilere açık olan yarışmada öğrenciler bireysel yarışmaktadırlar. Yarışma 3 aşamada gerçekleşmektedir. 1. aşama yazılı sınavdır. Bu sınavın tüm sonuçlar içersindeki etkisi % 40’dır. 2. aşama arazi çalışmasıdır ve bu aşamanın da toplam sonuca etkisi % 40’dır. 3. aşama ise “multi medya” olarak isimlendirilen bilgisayar üzerinden yapılan sınavdır ve genel sonuca etkisi % 20’dir. Öğrenciler her 3 aşamada da bireysel yarışmışlar aldıkları puanlara göre sıralama oluşturulmaktadırlar. Ülkemiz bu güne kadar coğrafya olimpiyatlarına takım göndermemiştir. Ülkemizde çok fazla bilinmeyen bu faaliyet IGU’ya üye birçok aktif ülkenin önemli bir faaliyet arasında yer aldığı görülmüştür. Nitekim 2012 yılında yapılacak Uluslar arası Coğrafya Kongresini hazırlayacak Almanya hem bir ekiple katılırken hem de 2012 de yapılacak 9. olimpiyatı da düzenleyecektir. Muhtemel tarih ise (olimpiyat süresince sürecin ilerleyişi açsından konuların tartışıldığı “International Board” toplantılarında alınan karara göre) ülkemizin 2020 hedefi açısında önem taşıyan 2012 kongresinin hemen öncesinde gerçekleştirilecek, derece alan öğrencilerin kongrenin açılışında yer alması sağlanacaktır. Ülkemizin bu olimpiyata katılımı, IGU üyesi kuruluş olarak TCK’nun düzenleyeceği bir ulusal yarışma ile mümkündür. Olimpiyat, yarışmaların yanı sıra kültürel aktiviteleri de kapsamaktadır. Kültürel etkinliklerde her ülke takımı kendi hazırladıkları gösteri yada sunumlarla ülkelerini tanıtma imkanı bulmaktadırlar. Aynı zamanda bu etkinlikler yarışmacıların birbirleri ile iletişim kurmaları açısında son derece etkili olmaktadır. Yapılan görüşmeler ve elde edilen deneyim çerçevesinde ülkemizin 2012 olimpiyatına bir takım göndermesinin gerekliliğini ortaya koymuştur. Gönderilecek takımın alacağı başarı da önem taşımaktadır. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı ile kurulacak iletişim ve yapılacak programlı bir çalışma ile 2012 ulusal takımı oluşturulabilir. TCK’nun organizasyonu ile gerçekleştirilmesi gereken bu ulusal yarışma için temel aşamalar aşağıdaki gibi olacaktır: 1. Genel coğrafya bilgi sınavı 2. İngilizce coğrafi bilgi sınavı (teknik terimler konusuna dikkat edilmelidir). 3. İngilizce kullanımı (okuma, anlama, yazma) 4. Ulusal takım için seçme sınavı 5. Ulusal takımla 5 günlük kamp (öğrencilerin tanışması ve takım ruhunun geliştirilmesi, sınav örnekleri, gösteri hazırlığı, arazi gözlemi, GPS kullanımı vb. çalışmalar) 6. Arazi çalışması (gözlemi) önemli bir aşama. Dikkat edilmesi gereken konular içinde jeomorfoloji, harita bilgisi, bio coğrafya ve beşeri coğrafya (arazi kullanımı) konuları öne çıkıyor. 7. Takımların ülkelerini tanıtım amaçlı düzenledikleri gösteriler ilgi çekmektedir. Bu nedenler ulusal takım öğrencilerimiz de Türkiye’yi de anlatabilecek iyi bir sunum hazırlamalıdır. Bu aşamaların belli bölümlerinde bu konuda tecrübe kazanmış ülkelerin takım liderleri danışman olarak davet edilmesi düşünülmektedir. Bununla birlikte ülkemizden seçilecek takım liderleri de İngilizceye çok hakim olmalıdır. Çünkü takım liderleri, soru hazırlığı, sınav gözetmenliği, sınav değerlendirme ve komisyonla iletişim konusunda görevleri bulunmaktadır ve bu görevler de iyi derecede İngilizce gerektirmektedir. Olimpiyat zamanı yaza gelmektedir. Bu durum öğrencilere önceden bildirilecektir. Ulusal yarışmanın ev sahibi Türk Coğrafya Kurumudur. DETAY PROGRAM 1. Genel coğrafya bilgi sınavı (28 Mayıs 2011) a. Sınav 9. ve 10. sınıf öğrencilerine açık olacaktır. b. Sınavlar aynı soruları kapsayan eş zamanlı olacaktır. c. Başvuru 412 öğrenci olarak gerçekleşmiştir. d. Sınavlar 20 şer öğrenciden oluşan dersliklerde düzenlenecektir. e. Sınav soru ve değerlendirme jürisi oluşturulacaktır. (TCK temsilcileri, MEB temsilcileri, üniversite temsilcileri, öğretmenler). f. Sınav duyuruları MEB aracılığı ile yapılacaktır. g. Başvurular TCK’ya yapılmalı, TCK web’de bunun için özel bir bölüm kurulacaktır. h. Sınavlara girişte fotoğraflı öğrenci belgeleri istenecektir. i. Sınavlar için gözetmenler atanacaktır. j. Sınav soruları 60, süre 80 dk. olacaktır. k. Sınav soruları IGEO’da ele alınan konular dikkate alınarak hazırlanacaktır. 2. İngilizce coğrafi bilgi sınavı (teknik terimler konusuna dikkat edilecektir). (Kasım 2011) a. Genel coğrafya bilgi sınavından 75 ve üzeri not alan öğrenciler bu sınava çağrılacaktır. b. Sınav İstanbul’da 1 veya 2 merkezde gerçekleştirilecektir. c. Sınava başka illerden gelecek öğrenciler kendi imkanları ile geleceklerdir. d. Sınav sonuçlarına göre ilk %25’lik dilim içersinde kalan öğrenciler başarılı kabul edilecektir. 3. İngilizce kullanımı sınavı (okuma, anlama, yazma) (Şubat 2012) a. İlk iki sınav sonucunda başarılı olmuş öğrenciler, günlük konuşma, okuduğunu anlama, yazma vb. konularda İngilizce yetenekleri ölçülecektir. b. Sınavlar İstanbul’da yapılacaktır. c. Sınava başka illerden gelecek öğrenciler kendi imkanları ile geleceklerdir. d. Sınav sonuçlarına göre ilk %50’lik dilim içersinde kalan öğrenciler başarılı kabul edilecektir. 4. Ulusal takım için seçme sınavı (Nisan 2012) a. İlk üç sınav sonucunda başarılı olmuş öğrenciler, sınav komisyonu tarafından mülakata alınacaktır. b. Mülakat öğrenci davranış ve takıma uyum özellikleri göze alınarak gerçekleştirilecektir. c. Mülakatta öğrencinin spor, sanat, müzik vb. yetenekleri öncelikle değerlendirilecektir. d. Mülakat sonuçlarına göre 4 öğrenci seçilecektir. 5. Ulusal takımla 5 günlük kamp (Temmuz – Ağustos 2012) a. Mülakat sonuçlarına göre sayısı 4’e indirilmiş öğrenciler İstanbul’da kampa alınacaktır. b. Kampta, öğrencilerin tanışması ve takım ruhunun geliştirilmesi, sınav örnekleri, gösteri hazırlığı, arazi gözlemi, GPS kullanımı vb. çalışmalar gerçekleştirilmelidir. c. Arazi çalışması (gözlemi) önemli bir aşama. Dikkat edilmesi gereken konular içinde jeomorfoloji, harita bilgisi, bio coğrafya ve beşeri coğrafya (arazi kullanımı gibi) konuları öne çıkıyor. d. Takımların ülkelerini tanıtım amaçlı düzenledikleri gösteriler ilgi çekmektedir. Bu nedenler ulusal takım öğrencilerimiz de Türkiye’yi de anlatabilecek iyi bir sunum hazırlanacaktır. e. Kampta takım lideri öğretmenler de olacaktır. f. Gerekirse yurt dışından tecrübeli danışman getirilecektir. g. Sınavın 5 Merkez üzerinden yapılması planlanmaktadır. (İstanbul , İzmir, Ankara, Mersin ve Malatya) 6. 2012 Olimpiyatına Katılım (Ağustos 2012) Almanya’nın Köln kentinde düzenlenecek olan 2012 olimpiyatlarına yukarıdaki aşamalardan geçen 4 öğrenci ve 2 takım lideri öğretmenle katılımın sağlanacaktır (Takım lideri öğretmenler iyi coğrafya bilgisine sahip, iyi-ileri derecede İngilizce bilen öğretmenler olacaktır.). Ulusal takımın uluslar arası olimpiyatlara katılım ve yol giderleri TCK tarafından karşılanacaktır. Sınav Komisyonu (7 Kişi) Doç. Dr. Barbaros Gönençgil - İstanbul Üniversitesi Y. Doç. Dr. Salih Şahin - Gazi Üniversitesi Cafer Elitoğ - Final Dergisi Dershanesi Öğretmeni Kemal Akalın - Beşiktaş Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni Gülten İçel - Nişantaşı Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmenil Nurgül Özenir - Yeşilköy Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni Doğu Ateş - Ankara Lisesi Coğrafya Öğretmeni Bununla birlikte ülkemizden seçilecek takım liderlerinin de İngilizceye hakimiyetleri çok iyi olmalıdır. Çünkü takım liderlerinin, soru hazırlığı, sınav gözetmenliği, sınav değerlendirme ve komisyonla iletişim konusunda görevleri bulunmaktadır ve bu görevler de iyi derecede İngilizce bilmek gerektirmektedir. Olimpiyat zamanı yaza gelmektedir. Bu durum öğrencilere önceden bildirilecektir. Saygılarımızla. IGEO Türkiye İcra Kurulu Doç. Dr. Barbaros Gönençgil Fügen Dede Mesut Süzer

Sınava Girecekler ve Sınav Yerleri Genel Liste İçin Tıklayınız

Milli Eğitim Bakanlığımızın İlgili Onay Yazısı İçin Tıklayınız.

Yorum Ekleme Formu

Etkinlik:

Görseller

IGEO 2010 Tayvan

IGEO 2010 Tayvan

IGEO 2010 Tayvan

IGEO 2010 Tayvan

IGEO 2010 Tayvan

IGEO 2010 Tayvan

Avustralya Adına Yarışan Türk Öğrenci Barış Dilaver

Avustralya Adına Yarışan Türk Öğrenci Barış Dilaver

IGEO 2010 Tayvan

IGEO 2010 Tayvan

IGEO 2012 Seçmeleri

IGEO 2012 Seçmeleri

Coğrafya Olimpiyatları

Coğrafya Olimpiyatları

IGEO 2012 Seçmeleri

IGEO 2012 Seçmeleri

1. Basamak Sınavı Yapıldı

1. Basamak Sınavı Yapıldı

1. Basamak Sınavı Yapıldı

1. Basamak Sınavı Yapıldı

2012 Coğrafya Olimpiyatları

2012 Coğrafya Olimpiyatları

2. Basamak Sınavı Tamamlandı

2. Basamak Sınavı Tamamlandı

2. Basamak Sınavı Tamamlandı

2. Basamak Sınavı Tamamlandı

IGEO 2012

IGEO 2012

Başvurular Ve Sınav Merkezi

Başvurular Ve Sınav Merkezi

2 Sınavı Kazananlar

2 Sınavı Kazananlar

2. Sınav Sonuçları

2. Sınav Sonuçları

1. sınav sonuç

1. sınav sonuç

1.2. Sınav Sonuçları Birlikte

1.2. Sınav Sonuçları Birlikte

IGEO 2012

IGEO 2012

cevap anahtarları

cevap anahtarları

sorular 10-B

sorular 10-B

sorular 10-A

sorular 10-A

sorular 9-B

sorular 9-B

sorular 9-a

sorular 9-a

MEB İzin IGEO

MEB İzin IGEO

Spot Etkinlik