Etkinlik

7. LİSELERARASI ULUSAL PROJE / KISA BELGESEL / ANİMASYON YARIŞMASI

7. LİSELERARASI ULUSAL PROJE / KISA BELGESEL / ANİMASYON YARIŞMASI

TÜRK COĞRAFYA KURUMU 7. LİSELERARASI ULUSAL PROJE / KISA BELGESEL / ANİMASYON YARIŞMASI SONUÇLARI

Derece

Okul Adı

Proje Adı

Danışman Öğretmen

1.

Kuleli Askeri Lisesi / İstanbul

BALIĞIN SON ÇIRPINIŞLARI: İSTANBUL BOĞAZI VE YANIK SAYVANT KÖYÜ ÖRNEKLEMİNDE EKOSİSTEM YAKLAŞIMLI -SÜRDÜRÜLEBİLİR- BALIKÇILIK UYGULAMASI

Mustafa BARAN

2.

Salihli Bilim ve Sanat Merkezi / Manisa

TURİSTİK ALANLARIN YÖRE HALKINA EKONOMİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASINA BİR ÖRNEK: SART KASABASI (SARDES)

Musa ÇOBAN

3.

Salihli Bilim ve Sanat Merkezi / Manisa

SALİHLİ ŞEHİR MERKEZİ YERLEŞİMİNDE ROMAN MAHALLESİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ

Musa ÇOBAN

Derece

Okul Adı

Kısa Belgesel / Animasyon Adı

Danışman Öğretmen

1.

Sancaktepe Okyanus Anadolu Lisesi

SAPANCA GÖLÜ VE BİZ

İrfan AKAR

2.

İstek Özel Belde Lisesi

GÖÇ

Güldem ÖZTÜRK

3.

İstek Özel Belde Lisesi

MINECRAFT İLE 3 ÇAĞ

Güldem ÖZTÜRK

ÖDÜL TÖRENİ:

24 Mayıs 2014 Cumartesi tarihinde Adapazarı Özel ENKA Okulları – Sakarya –adresinde yapılacak coğrafya günü etkinlikleri içerisinde gerçekleştirilecektir.

Adres: Adapazarı Özel ENKA Okulları / Dağdibi Mahallesi Çamyolu Mevkii Adapazarı – SAKARYA

Lise Sosyal Bilimler Bölümü

E-Posta: cyuksel@enka.k12.tr / info@tck.org.tr

Telefon: 0 264 323 37 74 Dahili: 218 / Faks: 0264 323 35 69

TÜRK COĞRAFYA KURUMU

7. LİSELERARASI ULUSAL PROJE / KISA BELGESEL / ANİMASYON YARIŞMASI

BAŞVURU SÜRESİ TAMAMLANMIŞTIR

ADI: Türk Coğrafya Kurumu 7. Liselerarası Ulusal Proje / Kısa Belgesel Yarışması

TÜRÜ: Proje Tabanlı Araştırma Yarışması.

AMACI: - Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri kullanabilmeleri ve pekiştirmeleri, - Coğrafya bilgi ve becerilerini kullanarak insan mekan ilişkisi üzerine gözlem, araştırma, arazi çalışması, deney, anket çalışması ve analiz-sentez yapabilme yeteneklerinin geliştirilmesi. - Öğrencilerin sorun tanımlama ve sorun çözme yeteneklerinin coğrafya bilgisi ile geliştirilmesi. - Öğrencilerimizin yaşadıkları mekana sahip çıkma bilincinin geliştirilmesi. - Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanımının yaygınlaştırılması. - Okullarda Coğrafya Kulüplerinin kurulması ve yaygınlaşmasının sağlanması.

- Okullar, öğretmenler ve öğrenciler arasında, coğrafya etkinlikleri çerçevesinde ilişki ve iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

ÖNEMİ: - Coğrafya biliminin insan yaşamındaki önemini fark ettirmek. - İnsanın çevresini değerlendirirken Coğrafi Bilgi Sistemlerini kulanmasını sağlamak. - Kendi akışı içinde mekanın insana etkisine karşın, hızla gelişen teknolojinin mekana etkisi hakkında öngörülü sonuçlara varmak. KATILIM KOŞULLARI: Lisenin tüm sınıflarında öğrenci olmak.

DAYANAKLAR:

1. Türk Coğrafya Kurumu Tüzüğü

2. Orta Öğretim Coğrafya Müfredat Programı

3. Ödev Yönetmeliği

4. Eğitici Kollar Yönetmeliği

YARIŞMA KURALLARI: - Proje / kısa belgesel çalışmaları, Coğrafya biliminin çalışma alanları içeriği ile ilişki kurularak seçilecek konular üzerine olmalıdır. - Okul ve öğrenciler yarışmaya birden fazla proje çalışması ile katılabilirler. - Yarışmaya öğrenciler Coğrafya Öğretmenlerinin rehberliğinde ve danışmanlığında bireysel veya grup olarak katılabilirler. - Gruplar en fazla 3 öğrenciden oluşacaktır. - Proje raporları araştırma tekniklerine ve uluslararası bilim kurallarına uygun olarak hazırlanacaktır.

- Proje raporlarında dipnotlar mutlaka kullanılacak, sayfa sonunda ya da tamamı çalışmanın sonunda yer alabilecektir. - Kaynaklar; yayın, fotoğraf, kamera görüntüsü, gözlem, istatistik, mülakat ve anket vb. olabilir. - CBS + Arazi Çalışması ve bunların sonuç raporları projelerde aranan yöntemler arasında olacaktır.

- Derleme veya herhangi bir kaynaktan kopyalama değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu konuda sorumluluk proje sahiplerine aittir. - Başvurular 24 Şubat 2014; hazırlanan çalışmalar ise 18 Nisan 2014 tarihine kadar Adapazarı Özel ENKA Okulları’na ulaştırılacaktır. - Değerlendirme sonuçları proje tesliminden kısa bir süre sonra web sitemizde yayınlanacak ve ayrıca proje sahiplerine bildirilecektir. - Ödül töreni 24 Mayıs 2014 Cumartesi günü Adapazarı Özel ENKA Okulları’nda yapılacaktır. - İlk 3 dereceyi alan çalışmalar ödüllendirilecektir. - Türk Coğrafya Kurumu gerek görürse mansiyon ödülü de verebilir. - Yarışmaya gönderilen projeler yarışmacılara iade edilmez. - Tüm katılımcı okul, öğretmen ve öğrencilere sertifika verilecektir.

- Şartnamede yazılı proje koşullarına ve projenin sunuş formatına uygun olmayan çalışmalar kabul edilmeyecektir.

KISA BELGESEL / ANİMASYON için;

- Süresi jenerik dahil 10 dakikayı aşmayan kısa belgesel filmler, sayı sınırlaması gözetmeksizin yarışmada yer alabilir. Milli Eğitim genel ahlak ilkelerine uymayan filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Yarışmaya gönderilen filmlerin yönetmenlerine haber vermek ve onayını almak koşulu ile ticari amaç gözetmeksizin düzenlenen gösterimlerde yer alması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.

- Orijinal format fark etmeksizin tertip komitesine, filmin 4 adet DVD kopyası ve tanıtım malzemeleri ( Afiş, Broşür v.s.)gönderilir. Yarışmaya katılacak belgesellerin yer aldığı DVD kopyaların üzerlerine belgeselin adı, süresi, okul ve yönetmen adı yazılmalıdır. Kısa belgesellere ait afişler çıktıları alınmadan bir CDye kaydedilerek posta yoluyla gönderilecektir. Filmlerin/afişlerin görüntü boyutu, çözünürlükleri yüksek olmalıdır. Yarışmaya katılan yapıtların kopyası TCK arşivinde saklanır ve filmler iade edilmez.

- Filmler, DVD veya VCD oynatıcılarda ya da bilgisayar ortamında izlenilebilecek formatlarda hazırlanmalıdır. Bilgisayar ortamında izlenecek filmlerin türü *.wmv , *.mpeg , *.avi biçiminde hazırlanabilir. ( *.mp4 formatı kabul edilemez. )

- Filmlerin Türkçe veya Türkçe altyazılı olması gerekmektedir.

- Seçici kurulun yargısı kesindir.

- Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ve bu yarışmalardan ödül almış olmak katılmaya engel değildir. Ancak, eserlerin TCK’ya devredilmesi öngörülen hakların devrine engel teşkil etmemelidir. Yarışmaya katılanlar, eserlerinin özgün olduğunu; 3.kişilerin telif hakları veya diğer haklarını ihlal etmediğini; eserlerinde kullanmış oldukları her türlü eserle ilgili olarak, eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerinden gerekli izni aldıklarını; ödül kazandıkları takdirde, bu hakları TCK’ya devretmeye yetkili olduklarını ve bu hakların TCK tarafından kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek taleplerden TCK’yı muaf tutmayı; eserlerinde yer alan veya hizmetlerinden yararlandıkları kişilerin talep edecekleri her türlü tazminat veya sair cezai müeyyidelerin muhatabının kendileri olduğunu; eseri, lisans süresi içerisinde TCK’den başka kuruluşa veya şahsa satmayacaklarını; devir etmeyeceklerini veya hibe etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

- Özel ödül, mansiyon ve ek ödül kazanan eserler dahil, ödül alan belgeseller için, TCK’ya devredilen hakkın kullanılması nedeniyle, ayrıca herhangi bir bedel ödenmez.

- Yarışmaya katılımdan kaynaklanan, kargo, gümrük, navlun ve sigorta bedelleri Yarışmacıya aittir.

- Yarışmaya katılım için TCK’ya teslim edilen her türlü görsel malzeme, yarışmanın tanıtımı için basılı medya ve internet dahil diğer tüm medyalarda ücretsiz olarak kullanılabilir.

- Bu şartnamede belirlenmeyen diğer hususlarda ve katılımın belirli bir sayıya ulaşmaması halinde değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar yetkisi, münhasıran Türk Coğrafya Kurumu’na aittir.

- Yarışmaya katılanlar, bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

YARIŞMA TAKVİMİ:

• 24 Şubat 2014 Son Başvuru tarihi. (Başvuru formu faks, posta ya da e-posta olarak yollanmalıdır. Başvurusu gerçekleşen okullar bilgilendirilecektir.) • 18 Nisan 2014 Projelerin Son Teslim Tarihi. • 24 Mayıs 2014 Ödül Töreni. DEĞERLENDİRME ŞEKLİ: - Jüri üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı proje hazırlama ve araştırma teknikleri değerlendirme kurallarına uygun olarak değerlendireceklerdir. - Jüri değerlendirme raporları hazırlayacaklardır. - Sonuçlar web sitemizden duyurulacaktır.

ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI:

Dereceye giren her öğrenciye çeşitli coğrafya kitapları ve atlaslar. Her öğrenciye coğrafya dergi yıllık abonelikleri. Okul kütüphanelerine Türk Coğrafya Kurumu dergi seti ve haritalar. Öğrencilere madalya ve sertifikalar. Okullara Plaket ve sertifikalar. Not: Sponsorluk çalışmaları ödüllerin arttırılması yönünde sürmektedir. Ödüller ve miktarlarına ve çeşitlerine yapılacak eklemeler gerçekleştikçe duyurulacaktır.

ÖDÜL TÖRENİ:

24 Mayıs 2014 Cumartesi tarihinde Adapazarı Özel ENKA Okulları – Sakarya –adresinde yapılacak coğrafya günü etkinlikleri içerisinde gerçekleştirilecektir.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN ADRESLER:

İnternet Sayfası: http://www.enka.k12.tr/DuyuruDetay.aspx?DuyuruID=93

Facebook: https://www.facebook.com/AdapazariOzelEnkaOkullari

Twitter: https://twitter.com/@enkaadp

Proje Koordinatörleri:

Mesut SÜZER / TCK Yönetim Kurulu Üyesi info@tck.org.tr

Çağdaş YÜKSEL / Adapazarı Özel ENKA Okulları cyuksel@enka.k12.tr

Adres: Adapazarı Özel ENKA Okulları / Dağdibi Mahallesi Çamyolu Mevkii Adapazarı – SAKARYA

Lise Sosyal Bilimler Bölümü

E-Posta: cyuksel@enka.k12.tr / info@tck.org.tr

Telefon: 0 264 323 37 74 Dahili: 218 / Faks: 0264 323 35 69

AÇIKLAMALAR: Değerlendirme kurulunda yaşanabilecek değişiklikler değerlendirme öncesinde web sitemizde duyurulacaktır. Ayrıntılı bilgi ve destek için www.tck.org.tr adresine başvurulabilirsiniz.

Yorum Ekleme Formu

Etkinlik:

Spot Etkinlik