Etkinlik

GEOMED 2016

GEOMED 2016

2. Duyuru
Saygıdeğer Meslektaşım;
4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 23-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Kemer (Antalya) de yapılacaktır.
Sempozyumunun amacı; coğrafya (fiziki, beşeri) ve benzeri konularla ilgili bilim insanlarını
ve araştırmacıları bir araya getirmek, deneyim ve araştırma sonuçlarını paylaşmak, uluslararası
işbirliği imkânlarını geliştirmektir. Kabul edilen özetler ve tam metin çalışmalar “Bildiriler Kitabı-
Proceedings” olarak yayımlanacaktır. Seçilen bildirilerin uluslararası kitap ve yurt dışı dergide
yayınlanması planlanmıştır. Bildiri sunum dili Türkçe ve İngilizce’dir. Daha önce yapılan 3
sempozyuma ortalama 45 farklı ülkeden yaklaşık 400 bilim insanı katılmış ve çok başarılı geçmiştir.
Sempozyuma katılımınızdan onur duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Saygılarımla,
Prof. Dr. h. c. İbrahim Atalay - Sempozyum Başkanı
Sempozyum Kurulları
Onursal Başkan: Prof. Dr. Adem KORKMAZ (MAKU Rektörü)
Sempozyum Başkanı: Prof. Dr. h.c. İbrahim ATALAY
Uluslararası Bilim Kurulu (Alfabetik sıra ile)
Abdalla Abdsalam AHMED - Water Resources, UNESCO
Habib AHMAD – Hazara University, Pakistan
Mehmet ARSLAN – Al- Farabi Kazakh National University, Kazakhstan
Eyüp ARTVİNLİ - Eskişehir Osmangazi University, Türkiye
Seyed Esmaeil ASGHARPOUR - Islamic Azad University, Iran
Ibrahim ATALAY - Mehmet Akif University, Türkiye
Emin ATASOY – Uludag University, Türkiye
Dan BALTEANU - Romanian Academy, Romania
Gideon BIGER - Tel Aviv University, Israel
Stanley D. BRUNN - University of Kentucky, USA
Helmut BRÜCKNER - University of Marburg, Germany
Eric CORIJN - Vrije Universiteit Brussel, Belgium
Andrej ČERNE - University of Ljubljana, Slovenia
İsa CUREBAL - Balikesir University, Türkiye
Tuncer DEMİR - Harran University, Türkiye
Uğur DOĞAN - Ankara University, Türkiye
Mimoza DUSHI - University of Pristina, Kosovo
Recep EFE - Balikesir University, Türkiye
A.Evren ERGINAL - Ardahan University, Türkiye
Abd-Alla GAD - NARSS, Egypt
Ibrahim Farida HANUM - Universiti Putra, Malaysia
Pua Bar KUTIEL - Ben Gurion University, Israel
Darrel MADDY - University of Newcastle, UK
Laila MANDI - CNEREE - University Cadi Ayyad, Morocco
Lia MATCHAVARIANI- Tbilisi State University,Georgia
René MATLOVIČ - University of Presov, Slovakia
Ouessar MOHAMED - Institut des Régions Arides, Tunisia
Gulnara NYUSSUPOVA – Al-Fraabi Kazakh National University, Kazakhstan
Takashi OGUCHI - University of Tokyo, Japan
Nizar OMRANI - Arid Land Institute, Tunisia
Hasan ÖZDEMİR - Istanbul University, Türkiye
Munir ÖZTURK - Ege University, Türkiye
Galina N. PARANINA - Herzen State University, Russia
Fantina TEDIM - University of Porto, Portugal
Aigul TOKBERGENOVA – Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan
Jorge Batlle SALES - University of Valencia, Spain
Abdullah SOYKAN - Balıkesir University, Türkiye
Witold WILCZYNSKI - Pedagogical University of Kraków, Poland
Düzenleme Kurulu
İbrahim ATALAY – Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Recep EFE - Balıkesir Üniversitesi
Abdullah SOYKAN - Balıkesir Üniversitesi
İsa CÜREBAL - Balıkesir Üniversitesi
Hakan ÖNAL - Balıkesir Üniversitesi
Murat POYRAZ - Ahi Evran Üniversitesi
Mehmet Ali EROĞLU - Akdeniz Üniversitesi
Belkiya ERCAN - Süleyman Demirel Üniversitesi
Şakir FURAL - Ahi Evran Üniversitesi
Sempozyum Konuları (Benzer konuları da kapsar)
• Afetler
• Arazi Kullanımı ve Değişimi
• Antroposen
• Beşeri Coğrafya (Bütün konular)
• Biyocoğrafya
• Coğrafi Bilgi Sistemleri
• Coğrafya'nın Tarihi ve Felsefesi
• Coğrafya Eğitimi
• Çevre - İnsan Etkileşimi
• Çölleşme
• Ekosistemler
• Entegre Havza Yönetimi
• Fiziki Coğrafya (Bütün konular)
• Geoarkeoloji
• İklim ve İklim Değişikliği
• Jeomorfoloji
• Kültürel Ekoloji
• Tarihi Coğrafya
• Turizm, Ekoturizm, Geoturizm
• Uzaktan Algılama
Önemli Tarihler
• Özet gönderimi 15 Aralık 2015
• Yazarları bilgilendirme 15-31 Aralık 2015
• Erken kayıt 15 Şubat 2016
• Konaklama Rezervasyon 31 Mart 2016
• Kesin Kayıt 10 Nisan 2016
• Tam Metin Makale gönderme 30 Nisan 2016
• GeoMed2016 Sempozyum tarihi 23-26 Mayıs 2016
Özet ve Makaleler
Özetler Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır ve 15 Aralık 2015 tarihine kadar online (sempozyum
web sitesinden) olarak gönderilmelidir.
Özetler, “Sempozyum Bilim Kurulu” tarafından değerlendirilip, sözlü veya poster olacak şekilde
sunum türüne karar verilecektir. Sunuma kabul edilen özetler “Özetler Kitabı” nda yer alacaktır.
Tam metin bildirilerin e-mail ile: geomedsymposium@gmail.com adresine gönderilmesi
gerekmektedir.
Tam metin bildiri formatı ile ilgili bilgiler, sempozyum web sitesinde “Yazım Kuralları” başlığı
altında görülebilir. http://geomed.mehmetakif.edu.tr
Yayım ve Basım
Sempozyuma gönderilen ve kabul edilen özetler ile tam metin bildiriler “Bildiriler Kitabı” nda yer
alacaktır. Ayrıca, seçilen makalelerin uluslararası dergi veya kitap bölümü şeklinde yayımlanması
planlanmıştır. Uluslararası yayımlanan dergi veya kitapta yer alacak makaleler için yayımcı
tarafından talep edilen ücret yazarlara ait olacaktır. Yurtdışında yayımlanacak çalışmaların İngilizce
olması gerekmektedir.
2007, 2010 ve 2013 yıllarında yapılan 1. 2. ve 3. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu’nda sunulan
çalışmalar “Proceedings” olarak basılmış ve seçilen makaleler ise “Cambridge Scholars Publishing, UK”
tarafından kitap olarak, “Journal of Environmental Biology” ve “Elsevier - Procedia” da makale olarak
yayımlanmıştır. Bu yayınlardan bazılarının kapakları aşağıda yer almaktadır.
GEOMED2007 - Yayınlar
GEOMED2010 - Yayınlar
GEOMED2013 - Yayınlar
Sempozyuma Kayıt
Sempozyuma kayıt için sempozyum web sayfasındaki önkayıt ve kayıt formunun doldurulup
düzenleme kuruluna gönderilmesi gerekmektedir.
Sempozyumun Yeri
4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu-GEOMED2016, 23-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Kemer
(Antalya) de ROSE OTELLERİ’nde yapılacaktır.
Adres: Yenimahalle, Atatürk Bulvarı, Kemer-Antalya http://www.rosehotels.com.tr
Sempozyum katılımcıları için otel konaklama ücretinde indirim sağlanmıştır. Rezervasyon ve
konaklama ile ilgili bilgiler sempozyum web sitesinde görülebilir.
Rose Otel kompleksi 3, 4 ve 5 yıldızlı 3 adet otelden oluşmaktadır. Otel, deniz kıyısında, ön tarafı Akdeniz, arkası
ise Toros dağlarına bakmakta ve portakal ve mandalina bahçeleri arasında yer almaktadır.
İletişim Bilgileri
Sempozyumla ilgili her türlü bilgi için:
Prof. Dr. Recep Efe, E-Mail: geomedsymposium@gmail.com Tel: 0532 247 48 07
Prof. Dr. Abdullah Soykan, E-Mail: soykana@gmail.com Tel: 0532 203 21 34
Prof. Dr. İsa Cürebal, E-Mail: curebalisa@hotmail.com
Sempozyum web adresi: http://geomed.mehmetakif.edu.tr
E-Mail: geomedsymposium@gmail.com

Yorum Ekleme Formu

Etkinlik:

Spot Etkinlik