Etkinlik

OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇLARI

OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇLARI

21 Haziran 2019 Olağan Genel Kurul Kararlarına Göre

Yönetim / Denetim / Haysiyet Kurulları - Asil / Yedek

TÜRK COĞRAFYA KURUMU DERNEĞİ YÖNETİM KURULLARI (2019-2021)

YÖNETİM KURULU (ASİL ÜYELER)

1- Doç. Dr. Ahmet ERTEK

2- Prof. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL

3- Prof. Dr. İhsan ÇİÇEK

4- Prof. Dr. İhsan BULUT

5- Dr. Kaan KAPAN

6- Fügen DEDE

7- Mesut SÜZER

YÖNETİM KURULU (YEDEK ÜYELER)

1- Doç.Dr. Cihan BAYRAKDAR

2- Araş.Gör. Emre ELBAŞI

3- Prof.Dr. Mehmet SOMUNCU

4- Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU

5- Prof. Dr. Mustafa MUTLUER

6- Prof. Dr. Recep EFE

7- Dr.Öğrt.Üyesi Beyhan ÖZTÜRK

DENETİM KURULU (ASİL ÜYELER)

1- Doç.Dr. Muzaffer BAKIRCI

2- Dr. Mustafa KAHRAMAN

3- Araş.Gör. Merve ZAYIM

DENETİM KURULU (YEDEK ÜYELER)

1- Dr.Öğrt.Üyesi Musa ULUDAĞ

2- Prof. Dr. A. Evren ERGİNAL

3- Doç.Dr. Bekir Necati ALTIN

HAYSİYET DİVANI (ASİL ÜYELER)

1- Prof.Dr. Tuncer DEMİR

2- Prof.Dr. Saliha KODAY

3- Prof.Dr. Füsun BAYKAL

4- Prof.Dr. Nuriye GARİPAĞAOĞLU

5- Prof.Dr. Sadettin TONBUL

HAYSİYET DİVANI (YEDEK ÜYELER)

1- Prof.Dr. Ali UZUN

2- Prof.Dr. Süheyla AKOVA

3- Prof.Dr. Telat KOÇ

4- Prof.Dr. Murat TÜRKEŞ

5- Prof.Dr. Nurten GÜNAL

TÜRK COĞRAFYA KURUMU ÜYELERİMİZE DUYURU

TÜRK COĞRAFYA KURUMU DERNEĞİ’nin Olağan Genel Kurulu’nun 14 Haziran 2019 Cuma günü 14:00’de, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 21 Haziran 2019 Cuma günü 14:00’de aşağıdaki gündemle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Akademik Kurul Salonu, Laleli, Fatih-İstanbul adresinde yapılmasına Yönetim Kurulu tarafından oybirliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1- Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi.

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Rapor ve Denetim Kurulu Raporlarının okunup ayrı ayrı müzakeresi.

4- Yönetim Kurulu, Mali Rapor ve Denetim Kurulu raporlarının ayrı ayrı oylanması.

5- Dernek tüzüğünün 9. Maddesi yer alan Dernek Genel Kurulu’nun 3 yılda bir yapılması ile ilgili hükmün 2 yılda bir olarak değiştirilmesi önerisi ve oylanması.

6- 2019-2021 dönemi Dernek Faaliyet Raporu ve Tahmini Bütçenin okunması ve oylanması.

7- Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Haysiyet Divanının sicimi.

8- Dilek, temenniler ve kapanış.

Yorum Ekleme Formu

Etkinlik:

Spot Etkinlik