Etkinlik

PANDEMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

PANDEMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Pandemi ve Sürdürülebilir Kalkınma

Küresel olarak içinden geçtiğimiz bu zor günler, doğanın ve ekosistemin korunması ile sürdürülebilirliğin önemini tüm açıklığıyla bir kez daha ortaya koymaktadır.

Ortam ve mekânın özelliklerini bilen ve buradaki dengenin korunması konusunu her zaman öne çıkaran bir disiplin olarak Coğrafya, bundan sonraki süreçte de bu yöndeki eğitim anlayışını sürdürecektir.

Türk Coğrafya Kurumu olarak gelecek dönemin dünden farklı olacağına, sahip olmak yerine ait olmanın öne çıkacağı bir anlayışın gelişmesi gerektiğine inanarak Uluslararası Coğrafya Birliği Coğrafya Eğitimi Komisyonunun (IGU_CGE) 2007 yılında Coğrafya Eğitimi ve Sürdürülebilir Kalkınma konusunda yayınlamış olduğu Luzern Deklerasyonunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN COĞRAFYA EĞİTİMİ ÜZERİNE

LUZERN DEKLERASYONU[1]

Sürdürülebilir kalkınmanın uygulanması için gerekli en önemli coğrafi yeterlilikler şunlardır:

Coğrafi Bilgi ve Anlayış

•Ekosistemler arasındaki ve içindeki etkileşimi anlamak için dünyadaki büyük doğal sistemler hakkında coğrafi bilgi ve anlayışı geliştirmek.

•Yeryüzü bilinci ve algısı sağlamak için dünyadaki sosyo-ekonomik sistemler hakkında coğrafi bilgi ve anlayışı geliştirmek.

•Mekânsal kavramlar ile ilgili coğrafi bilgi ve anlayış: öğrencilerin dünya anlayışı geliştirmesine yardımcı olacak Coğrafya’ya özgü anahtar fikirleri geliştirmek: konum, dağılım, mesafe, hareket, bölge, ölçek, mekân birliği, mekânsal etkileşim, zaman içinde değişim.

Coğrafi Beceriler

•Yerelden uluslararası düzeye tüm coğrafya konularını araştırmak için iletişim ve düşünme becerileri ile pratik ve sosyal beceriler.

Tutum ve Değerler

•Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası sorun ve problemlere İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine dayanarak çözüm arama.

Sürdürülebilir Kalkınmayı Geliştirmek İçin Gerekli Disiplinler Arası Yeterlilikler

Belirli coğrafi yeterliliklerin yanı sıra disiplinler arası sürdürülebilir kalkınma becerileri de söz konusudur. Diğer disiplinlerle işbirliği içinde geliştirilmesi gereken sürdürülebilir kalkınma becerileri şunlardır:

•problemlere odaklanmak, alternatifleri değerlendirmek ve riskleri hesaplamak;

•kompleks neden-sonuç ilişki ve dinamiklerini algılamak

•bir eylem sonucunda beklenen yan etki ve sonuçları düşünmek

•sistemler ve karmaşık ağlar kapsamında düşünmek

•bilgiyi uygun metotlar ile bulmak, değerlendirmek, işlemek ve kullanmak

•diğer görüş ve fikirlere saygı duymak

•kişinin kendi kişisel güdülerini düşünüp değerlendirmesi

•kişiye etik değerler bağlamında kendine ait bir hayat bakışı (bilinci) vermek

•kişinin kendi yeterlilikleriyle ortak amaçlara katkıda bulunması

•kişinin kendi eylemlerini ve onların sonuçlarını değerlendirmesi

•kişinin yaşam boyu öğrenmeyi kendi yaşam kalitesini arttıracak bir unsur olarak algılaması

•problem ve olayları farklı görüş açılarından değerlendirmek

•problemleri çözerken farklı yöntemleri uygulayabilmede esnek olabilmek

•yerel ve bölgesel tecrübeler ile küresel olayları ilişkilendirmek

Yukarıda belirtildiği gibi Coğrafya Eğitimi bu dünya üzerinde bireylerin barışçıl bir şekilde ve doğayla uyum içinde var olmaları için gerekli olan bilgi, beceri, değer ve tutumları sağlayarak BM Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim amaçlarına oldukça fazla katkıda bulunabilir. Sürdürülebilir kalkınma gelecek odaklıdır. Bu, insanlar ve doğa arasındaki barış ile dünyadaki farklı uluslar, kültürler, bölgeler ve nesiller arasındaki adaleti sağlamaya dönük bir kavramdır. Sosyal, çevresel ve ekonomik konuların yanında, sürdürülebilir kalkınma kavramı küresel sorumluluk ve siyasi katılımı da içerir. Bu tür sorunlar için gereken eylem yeterlilikleri –diğer disiplinlerle birlikte- Coğrafya Eğitimiyle öğrenilebilir.

Türk Coğrafya Kurumu

Yönetim Kurulu[1] Sürdürülebilir Kalkınma İçin Coğrafya Eğitimi Üzerine Luzern Deklerasyonu 31.07.2007 tarihinde Uluslararası Coğrafya Birliği Coğrafya Eğitimi Komisyonu Başkanı tarafından İsviçre’nin Luzern kentinde imzalanmıştır.

Orjinal metin (PDF) için tıklayınız.

Yorum Ekleme Formu

Etkinlik:

Görseller

PANDEMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

PANDEMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

PANDEMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA pdf

PANDEMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA pdf

Spot Etkinlik