Etkinlik

Çıplak/Cılbah Göl ve Gödüren Gölü Yüzen Adaları

Çıplak/Cılbah Göl ve Gödüren Gölü Yüzen Adaları

Çıplak/Cılbah Göl ve Gödüren Gölü Yüzen Adaları (Ürük Köyü-Divriği-Sivas)

Özet: Ülkemiz bilinen pek çok doğal ve beşeri zenginliğe sahiptir. Özellikle gelişememiş yörelerimizde bulunan doğal güzellikler ülkemiz turizmi, yaban hayatı açısından önem taşımaktadır. Yüzen adalar ülkemiz coğrafyasının yeni bir kavramı ve araştırma konusudur. Ülkemiz yüzen adalar açısından da oldukça zengin ve adeta bir yüzen ada cennetidir. Hemen her coğrafi bölgemizde ve yöremizde yüzen adalara ve oluşumlarına rastlamak mümkündür. Çıplak ve Göndüren Gölleri ve içindeki yüzen adalar çok önemlidir. Buna rağmen bugüne kadar araştırmacıların ve kamuoyunun dikkatini çekememiştir.

Bu çalışma ve devam edecek çalışmalarımızla Türkiye ve dünya yüzen ada literatürüne yeni bir katkı sağlanacaktır. Bu yüzen adalarımız da öncekiler gibi dünya yüzen adalar bibliyografyasındaki yerini alacaktır. Bu çalışmanın yakın amaçlarından birisi de doğa eğitimi ve korumasının önem kazandığı şu dönemde yeni bir alanın dikkatlere sunulmasıdır. Aynı şekilde bu tanıtımla ülkemizde giderek çeşitlenen turizm aktivitelerine ve yönelimlerine çeşitlilik ve derinlik kazandırmaktır.

Doğal ve kültürel mirasımıza yeni unsurlar kazandırmak ve bu alanların sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Yeni çalışmalara da esin kaynağı oluşturacak bu çalışmamızla, ülkemiz doğal zenginliği ve sulak alanlarının önemi ve tanıtımı sağlanmış olacaktır.

İhsan BULUT Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim Dalı 25240, Erzurum ibulut@atauni.edu.tr

Gülpınar AKBULUT İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Malatya gakbulut@inonu.edu.tr

Makalenin Tamamı İçin Aşağıdaki Ek Dosya Linkine Tıklayınız...

Yorum Ekleme Formu

Etkinlik:

Görseller

Çıplak/Cılbah Göl ve Gödüren Gölü Yüzen Adaları

Çıplak/Cılbah Göl ve Gödüren Gölü Yüzen Adaları

Çıplak/Cılbah Göl ve Gödüren Gölü Yüzen Adaları

Çıplak/Cılbah Göl ve Gödüren Gölü Yüzen Adaları

Spot Etkinlik