Activity Activity

Geography Project Competition

8th High School NATIONAL PROJECTS / SHORT DOCUMENTARY / ANIMATION CONTEST

8. LİSELERARASI ULUSAL PROJE / KISA BELGESEL / ANİMASYON YARIŞMASI

Türk Coğrafya Kurumu / 03.12.2014

8. LİSELERARASI ULUSAL PROJE / KISA BELGESEL / ANİMASYON YARIŞMASI

ADI: Türk Coğrafya Kurumu 8. Liselerarası Ulusal Proje / Kısa Belgesel Yarışması / Animasyon Yarışması

ANA TEMA: İklim Değişimi ve İnsan

TÜRÜ: Proje Tabanlı Araştırma Yarışması.

AMAÇLAR: - Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri kullanabilmeleri ve pekiştirmeleri,

- Coğrafya bilgi ve becerilerini kullanarak insan mekan ilişkisi üzerine gözlem, araştırma, arazi çalışması, deney, anket çalışması ve analiz-sentez yapabilme yeteneklerinin geliştirilmesi.

- Öğrencilerin sorun tanımlama ve sorun çözme yeteneklerinin coğrafya bilgisi ile geliştirilmesi.

- Öğrencilerimizin yaşadıkları mekana sahip çıkma bilincinin geliştirilmesi.

- Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanımının yaygınlaştırılması. - Okullarda Coğrafya Kulüplerinin kurulması ve yaygınlaşmasının sağlanması.

- Okullar, öğretmenler ve öğrenciler arasında, coğrafya etkinlikleri çerçevesinde ilişki ve iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

ÖNEMİ:

- Coğrafya biliminin insan yaşamındaki önemini fark ettirmek.

- İnsanın çevresini değerlendirirken Coğrafi Bilgi Sistemlerini kullanmasını sağlamak. - Kendi akışı içinde mekanın insana etkisine karşın, hızla gelişen teknolojinin mekana etkisi hakkında öngörülü sonuçlara varmak.

KATILIM KOŞULLARI: Birlisenin herhangi bir sınıfında öğrenci olmak.

YARIŞMA TAKVİMİ:

Son Başvuru tarihi : 13 Şubat 2015.

Başvurular www.tck.org.tr adresinde verilen elektronik başvuru formu ve çıktısı ile yapılacaktır.

Online başvuru formu için tıklayınız.

Islak imzalı form aslının proje ile birlikte gönderilmesi zorunludur.

Başvurusu gerçekleşen okulların listesi www.tck.org.tr adresinde yayınlanacaktır.

Projelerin Son Teslim Tarihi : 10 Nisan 2015

Ödül Töreni: 9 Mayıs 2015

DAYANAKLAR:

1. Türk Coğrafya Kurumu Tüzüğü

2. Orta Öğretim Coğrafya Müfredat Programı

3. Ödev Yönetmeliği

4. Eğitici Kollar Yönetmeliği

YARIŞMA KURALLARI:

- Proje / kısa belgesel ev animasyon çalışmaları, belirtilen “İklim Değişimi ve İnsan” ana teması ile ilişki kurularak seçilecek konular üzerinden hazırlanmalıdır.

- Okul ve öğrenciler yarışmaya birden fazla proje çalışması ile katılabilirler.

- Yarışmaya öğrenciler Coğrafya Öğretmenlerinin rehberliğinde ve danışmanlığında bireysel veya grup olarak katılabilirler.

- Gruplar en fazla 3 öğrenciden oluşacaktır.

- Proje raporları araştırma tekniklerine ve bilimsel çalışma yöntem ve tekniklerine uygun olarak hazırlanmalıdır.

- Proje raporlarında dipnotlar mutlaka kullanılacak, sayfa sonunda ya da tamamı çalışmanın sonunda yer alabilecektir.

- Kaynaklar; yayın, fotoğraf, kamera görüntüsü, gözlem, istatistik, mülakat ve anket vb. olabilir.

- CBS + Arazi Çalışması ve bunların sonuç raporları projelerde aranan yöntemler arasında olacaktır.

KISA BELGESEL / ANİMASYON için;

- Süresi jenerik dahil 10 dakikayı aşmayan kısa belgesel filmler, sayı sınırlaması gözetmeksizin yarışmada yer alabilir. Milli Eğitim genel ahlak ilkelerine uymayan filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Yarışmaya gönderilen filmlerin yönetmenlerine haber vermek ve onayını almak koşulu ile ticari amaç gözetmeksizin düzenlenen gösterimlerde yer alması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.

- Orijinal format fark etmeksizin tertip komitesine, filmin 4 adet DVD kopyası ve tanıtım malzemeleri ( Afiş, Broşür v.s.)gönderilir. Yarışmaya katılacak belgesellerin yer aldığı DVD kopyaların üzerlerine belgeselin adı, süresi, okul ve yönetmen adı yazılmalıdır. Kısa belgesellere ait afişler çıktıları alınmadan bir CDye kaydedilerek posta yoluyla gönderilecektir. Filmlerin/afişlerin görüntü boyutu, çözünürlükleri yüksek olmalıdır. Yarışmaya katılan yapıtların kopyası TCK arşivinde saklanır ve filmler iade edilmez.

- Filmler, DVD veya VCD oynatıcılarda ya da bilgisayar ortamında izlenilebilecek formatlarda hazırlanmalıdır. Bilgisayar ortamında izlenecek filmlerin türü *.wmv , *.mpeg , *.avi biçiminde hazırlanabilir. ( *.mp4 formatı kabul edilemez. )

- Filmlerin Türkçe veya Türkçe altyazılı olması gerekmektedir.

- Derleme veya herhangi bir kaynaktan kopyalama değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu konuda sorumluluk proje sahiplerine aittir.

- Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ve bu yarışmalardan ödül almış olmak katılmaya engel değildir. Ancak, eserlerin TCK’ya devredilmesi öngörülen hakların devrine engel teşkil etmemelidir. Yarışmaya katılanlar, eserlerinin özgün olduğunu; 3.kişilerin telif hakları veya diğer haklarını ihlal etmediğini; eserlerinde kullanmış oldukları her türlü eserle ilgili olarak, eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerinden gerekli izni aldıklarını; ödül kazandıkları takdirde, bu hakları TCK’ya devretmeye yetkili olduklarını ve bu hakların TCK tarafından kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek taleplerden TCK’yı muaf tutmayı; eserlerinde yer alan veya hizmetlerinden yararlandıkları kişilerin talep edecekleri her türlü tazminat veya sair cezai müeyyidelerin muhatabının kendileri olduğunu; eseri, lisans süresi içerisinde TCK’den başka kuruluşa veya şahsa satmayacaklarını; devir etmeyeceklerini veya hibe etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

- Şartnamede yazılı proje koşullarına ve projenin sunuş formatına uygun olmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Seçici kurulun yargısı kesindir.

- Özel ödül, mansiyon ve ek ödül kazanan eserler dahil, ödül alan belgeseller için, TCK’ya devredilen hakkın kullanılması nedeniyle, ayrıca herhangi bir bedel ödenmez.

- Yarışmaya katılımdan kaynaklanan, kargo, gümrük, navlun ve sigorta bedelleri yarışmacı ya da yarışmacılara aittir.

- Yarışmaya katılım için TCK’ya teslim edilen her türlü görsel malzeme, yarışmanın tanıtımı için basılı medya ve internet dahil diğer tüm medyalarda ücretsiz olarak kullanılabilir.

- Bu şartnamede belirlenmeyen diğer hususlarda ve katılımın belirli bir sayıya ulaşmaması halinde değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar yetkisi, münhasıran Türk Coğrafya Kurumu’na aittir.

- Yarışmaya gönderilen projeler yarışmacılara iade edilmez.

- Yarışmaya katılanlar, bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ:

- Jüri değerlendirmesi.

- Jüri üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı proje hazırlama ve araştırma teknikleri değerlendirme kurallarına uygun olarak değerlendireceklerdir.

- Jüri değerlendirme raporları hazırlayacaklardır.

- Jüri üyeleri teslim tarihinden sonra bildirilecektir.

- Sonuçlar web sitemizden ( www.tck.org.tr ) duyurulacaktır.

ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI:

- İlk 3 dereceyi alan çalışmalar ödüllendirilecektir.

- Türk Coğrafya Kurumu gerek görürse mansiyon ödülü de verebilir.

- Tüm katılımcı okul, öğretmen ve öğrencilere plaket ve sertifika verilecektir.

- Dereceye giren her öğrenciye çeşitli coğrafya kitapları, atlaslar ve coğrafya dergi abonelikleri verilecektir

- Okul kütüphanelerine Türk Coğrafya Kurumu dergi seti ve haritalar.

Not: Sponsorluk çalışmaları ödüllerin arttırılması yönünde sürmektedir. Ödüller ve miktarlarına ve çeşitlerine yapılacak değişiklikler gerçekleştikçe duyurulacaktır.

ÖDÜL TÖRENİ:

09 Mayıs 2015 Cumartesi tarihinde İstanbul Özel ENKA Okulları – İstinye – Sarıyer adresinde yapılacak coğrafya günü etkinlikleri içerisinde gerçekleştirilecektir.

Teslimat Adresi: İstanbul Özel ENKA Okulları
Sadi Gülçelik Spor Sitesi
Istinye 34460 Istanbul, Türkiye

Telefon:
+90 (212) 705 65 00 Dahili: 6421

AÇIKLAMALAR: Değerlendirme kurulunda yaşanabilecek değişiklikler değerlendirme öncesinde web sitemizde duyurulacaktır.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN ADRESLER:

İnternet Sayfası: http://www.tck.org.tr

Facebook: https://www.facebook.com/turkcografyakurumu

Twitter: https://twitter.com/@turkcografyakurumu

PROJE KOORDİNATÖRLERİ:

Mesut SÜZER / TCK Yönetim Kurulu Üyesi

e-posta: info@tck.org.tr

Çağdaş YÜKSEL / İstanbul Özel Amerikan Robert Lisesi Coğrafya Öğretmeni ü

e-posta: cyuksel@robcol.k12.tr

Comment Addition Form

Activity: Geography Project Competition