Activity Project Competitions

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Türk Coğrafya Kurumu Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Derneğimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Ocak 2013 Cumartesi Günü, Saat 10:00'da Özel ENKA Lisesi İstinye – Sarıyer / İSTANBUL adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılmıştır. GENEL KURUL GÜNDEMİ 1 - Yoklama, Açılış, Saygı duruşu. 2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi. 3 - Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Mali Rapor, Denetlem Kurulu Raporlarının okunması ve ayrı ayrı müzakere edilmesi. 4 - Yönetim Kurulu, Mali Rapor ve Denetleme Kurulu raporlarının ayrı ayrı ibra edilmesi. 5 - Tüzüğün 7. maddesindeki "Üyelik Şartları"nın değiştirilmesi. 6 - 2012 Köln / Uluslarlarası Coğrafya Kongresinde yapılan oylama sonucunda 2020 yılı kongresinin İstanbul'da yapılması kararının Genel Kurulda onaylanması ve yürütme işlemlerinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesi. 7 - 2013-2016 dönemi Faaliyet Programı ve Tahmini Bütçesi'nin okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması. 8 - Yönetim Kurulu'na; idari, hukuki, mali konularda ve bilimsel çalışmalarda sözleşme yapma yetkisi verilmesi. 9 - Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı seçimi. 10 - Dilekler. 11 - Kapanış. Yapılan Genel Kurul sonrası belirlenen yönetim, denetim kurulları ve haysiyet divanı şöyledir. TÜRK COĞRAFYA KURUMU YÖNETİM KURULLARI (19 Ocak 2013 Olağan Genel Kurul Kararlarına Göre) TÜRK COĞRAFYA KURUMU 2013-2016 YÖNETİM KURULLARI Yönetim Kurulu (asil) Y.Doç.Dr. T.Ahmet ERTEK ( Başkan ) Prof.Dr. İhsan ÇİÇEK( Başkan Yardımcısı ) Fügen DEDE ( Başkan Yardımcısı ) Prof.Dr. Barbaros GÖNENÇGİL ( Genel Sekreter ) Faruk ÖZBAKAN ( Muhasip ) Prof.Dr. İhsan BULUT ( Üye ) Mesut SÜZER ( Üye ) Yönetim Kurulu (yedek) Doç.Dr. Deniz EKİNCİ Doç.Dr. Vedat ÇALIŞKAN Prof.Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU Prof.Dr. Mustafa MUTLUER Prof.Dr. Recep EFE Doç.Dr. Meryem HAYIR Araş.Gör. Dr. Cihan BAYRAKDAR Denetleme Kurulu (asil) Kemal AKALIN Cem YILDIZ Eylem ACAR Denetleme Kurulu (yedek) Y.Doç.Dr. Musa ULUDAĞ Doç.Dr. A.Evren ERGİNAL Araş.Gör. Belgin SOL Haysiyet Divanı (asil) Prof.Dr. İlhan KAYAN Prof.Dr. İbrahim ATALAY Prof.Dr. Tuncer DEMİR Prof.Dr. Saliha KODAY Prof.Dr. Füsun BAYKAL Haysiyet Divanı (yedek) Prof.Dr. Emrullah GÜNEY Prof.Dr. Özer YILMAZ Prof.Dr. Ali UZUN Prof.Dr. Süheyla AKOVA Prof.Dr. Telat KOÇ TÜRK COĞRAFYA KURUMU 2013-2016 Faaliyet Programı: 1- Coğrafya Tanırlılığının TBMM’den geçirilerek «Coğrafyacı» mesleğinin kanunlaşması, 2- 2013-2016 yıllarında yapılacak IGU konferanslarına gidilmesi:  2013 Kyoto (Japonya)-Bölgesel Coğrafya Sempozyumu,  2014 Krakov (Polonya)-Bölgesel Coğrafya Sempozyumu,  2015 Moskova (Rusya)- Bölgesel Coğrafya Sempozyumu 3- Aynı yıllarda, yine bu ülkelerin aynı kentlerinde yapılacak «Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları»na belirlenecek liseli gençlerle Türk Milli Coğrafya Takımı olarak gidilmesi, 4- Nisan 2013’de Feyziye Mektepleri Vakfının organizasyonu ve Türk Coğrafya Kurumu ile Türk Kültür Vakfının katkılarıyla hazırlanan «Uluslararası Coğrafya Öğretmenleri Çalıştayı»nın İstanbul-Ayazağa Işık Lisesinde yapılması, 5- Mayıs 2013’de Ankara ve Gazi üniversitelerinin işbirliğiyle Ankara’da «Ankara Coğrafya Öğretmenleri Çalıştayı»nın yapılması. 6- 2020’de Türk Coğrafya Kurumu tarafından İstanbul Üniversitesinde yapılacak «34. Uluslararası Coğrafya Kongresi» için ülkemizin tüm üniversite rektörlüklerinden, coğrafya bölüm başkanlarından ve coğrafya öğretmenliği anabilim dalı başkanlarından destek mektubu alınması; bu amaçla kurum olarak üniversite ve coğrafya bölümlerinin ziyaret edilmesi, 7- Türkiye Fiziki Coğrafyası, Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Türkiye’de Coğrafya Eğitimi, Kıtalar Coğrafyası ve Ülkeler Coğrafyası isimlerinde birer editör denetiminde kurum coğrafya kitaplarının yazılması, 8- Kurumumuzun destekleriyle “Dünya Atlası” yapılması, 9- Kurumumuzun destekleriyle “Türkiye Atlası” yapılması, 10- Kurumumuzun destekleriyle Dünya Fiziki, Dünya Siyasi, Türkiye Fiziki, Türkiye Siyasi vb. duvar haritalarının yapılması, 11- 2020 Uluslararası Coğrafya Kongresi öncesi; Haziran 2016’da Türk Coğrafya Kurumunun 75. kuruluş yılında devlet, kamu, özel kurumlar da davet edilerek Ankara’da «2016 COĞRAFYA KURULTAYI»nın ön hazırlıklarının yapılması, 12- Her yıl Temmuz ayının ilk haftasında kurum organizasyonuyla Coğrafya’nın sorunlarının tartışıldığı Ankara’da «Coğrafya Bölüm Başkanları Çalıştayı» yapılması, 13- IGU bağlantılı ulusal ve uluslararası coğrafya gezileri yapılması, 14- Amerikan Coğrafyacılar Birliği (AAG) ile bağlantı kurulması; hatta üye olunması, 15- TCK Tüzüğünde yer alan Danışman Kurum ve Kuruluşlarla (Başkanlıklar, MTA, DSİ, Meteoroloji, Harita Gn. Kom. vb) bağlantıya geçilmesi, 16- Belirtilen bu üç yıl içinde bir ya da birkaç kentimizin sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak «30. Coğrafya Meslek Haftası»nın yapılması (Örneğin: Aksaray, Niğde, Nevşehir, Konya, Kırşehir illeri), 17- İllerde coğrafya öğretmenleri çalıştaylarının sürdürülmesi (Diyarbakır, Gaziantep, Adapazarı gibi), 18- Liseler ve ilköğretim okulları arası proje, belgesel, animasyon yarışmaları yapılması, 19- Liselerarası coğrafya bilgi yarışmaları düzenlenmesi, 20- «TCK Fotoğraf Sergisi» açılması, 21- Üniversitelerin öğrenci kulüpleri ile ilişkilerin daha da geliştirilmesiyle, TCK’nın koordinasyonunda «6. Coğrafya Bölümü Öğrencileri Çalıştayı»nın illerimizden birinde yapılması, 22- TCK Bölge temsilciliklerinin daha işler hale getirilmesinin sağlanması; özellikle illerin akademisyen, okul müdürü, kamu görevlisi, devlet, özel ve dershane öğretmen listelerinin çıkarılması ve kurumla bağlantılarının sağlanması, 23- 6-8 dönüm arazi içine «Minyatür Türkiye Kabartma Haritası Projesi»nin yapımı, 24- «Coğrafya Müzesi» başlığı altında; yaşanılan illerin  taşlarını,  fosillerini,  bitki ve topraklarını tanıtıcı okullarla kurum işbirliğiyle oyun parklarının yapılması, 25- Yabancı dillerde Bakanlıklara, valiliklere, kaymakamlıklara verilmek üzere İngilizce ve Türkçe «Türkiye Coğrafyası» kitabı yazılarak, hazırlanması, 26-2013 yılı UNESCO tarafından “Piri Reis Yılı” ilan edildi. Bu konuda 12 Nisan’da bir toplantı düzenlenecek ve haritanın önemi anlatılacak. Bu organizasyonda kurum olarak yer alınması, 27-AB ve BM gibi kuruluşları takip edecek ve uygun koşullar çerçevesinde proje geliştirecek bir AR-GE yapısının oluşturulması, Genel Kurul kararıyla kabul edilmiştir 19.01.2013.

Comment Addition Form

Activity: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Project Competitions Spot Activity