Activity Ulusal Proje Yarışması

Ulusal Proje Yarışması - 4

Doğa ve çevre çoğunlukla aynı algılamalara konu olsa da birbirinden farklı kavramlardır. Ancak hemen belirtmek gerekir ki birbirinin ayrılmaz bir parçasıdır. Doğa dendiğinde, içinde canlı ve cansız varlıkların belirli bir sistem halinde uyum içinde yaşadıkları doğal ortamlar anlaşılmaktadır. İnsanoğlu, ilk ortaya çıkışından itibaren yaşadığı doğanın bir parçası olarak hayatını sürdürmüştür. Ancak gelişen teknolojiler, aşırı ve kontrolsüz nüfus artışları ve doymak bilmeyen iştahı ile insanoğlu, yaşadığı doğayı etkilemeye, onu bozmaya başlamıştır. Son 150 yılda giderek artan bir şekilde devam eden bu olumsuz etkiler, milyarlarca yıl doğal bir dengede varlığını sürdüren dünyamızın bu özelliğini kaybetmesine neden olmaktadır. Çevre kavramının ortaya çıkışı ile doğanın bozulma sürecinin başlaması aynı zamanlara denk gelmektedir. 1972 yılında dünyanın ilk Çevre Zirvesi yapıldığında, doğal alanlardaki bozulmalar hız kazanmıştı. Bu yıla kadar dünyamızın geçirdiği 2 yıkıcı savaş ve 1850’lerdeki Sanayi Devriminin izleri dahi 1970’lerden sonra yaşanan çevre felaketleri kadar olamamıştır. Bu tarihten itibaren çevre sorunları küresel bir ölçeğe ulaşmıştır. Doğa kavramından farklı olarak insan eliyle oluşturulan yapay ortamları da içeren “çevre” kelimesi artık yaşama dair tüm kavramları içermektedir. Gerçekten çevre artık içinde yaşadığımız, pek doğal olmayan, insan eliyle şekillenmiş ortamları da anlatmaya başlamıştır. Bu bağlamda yaşadığımız çevre kavramı ev-okul-işyeri, başka kelimelerle şehir hayatını tanımlayan bir üçgeni ifade etmektedir. Günümüzde de devam eden aşırı nüfus artışı, köyden kente göçler, plansız yerleşmeler, yetersiz altyapı imkanları ve kaynakların sürdürülebilir olmayan kullanımı yaşadığımız bu çevrede görülen sorunların başlıca kaynağı olmuştur. Artık şehir sınırları içinde kalan “yaşadığımız çevre”, zincirleme bir reaksiyon ile kendi sorunlarını yaratan ve/veya büyüten dev bir organizma olmuştur. Katı atıklar, hava kirliliği, su kirliliği, gürültü, kaybolan yeşil alanlar, artan hastalıklar, lokal olarak değişen iklimler yaşadığımız çevrenin başlıca sorunları haline gelmiştir. Bu sorunlarla mücadelede ilk yol şüphesiz eğitimdir. Coğrafyanın bütünü içinde temsil edilen doğa ve çevre kavramlarının, coğrafya eğitimi kapsamında öğretilmesi en etken yoldur. Gerekli eğitimi alan gelecek nesillerin nasıl bir dünyada yaşamak istediklerine karar verip bugünün yöneticilerinden bunu istemeleri ise çözüme giden en etkili yoldur. Bu proje yarışması aslında gelecek nesillerin, gelecekte nasıl bir çevrede yaşamak istediklerini anlatacakları bir araç olacaktır. Temennimiz bu günün yöneticilerinin bu sözleri duymaları ve gereğini yapmalarıdır. Doç. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL Ana Tema ( İlköğretim Okulları ): Üretim, Dağıtım, Tüketim Ana Tema ( Orta Öğretim Kurumları ) : Yaşadığımız Çevre AMAÇLAR: Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri kullanabilmeleri ve pekiştirmeleri, Coğrafya bilgisinin kullanılarak analiz-sentez yapabilme yeteneklerinin geliştirilmesi, Öğrencilerin sorun tanımlama ve sorun çözme yeteneklerinin coğrafya bilgisi ile geliştirilmesi, Öğrencilerimizin yaşadıkları mekana sahip çıkma bilincinin geliştirilmesi. Okullar, öğretmenler ve öğrenciler arasında , coğrafya etkinlikleri çerçevesinde ilişki ve iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. KATILIMCILAR : İlköğretim Okullarının 6., 7. ve 8. sınıfları Her tür ve derecedeki Orta Öğretim Kurumlarının tüm sınıfları UYGULAMA ve YARIŞMA KOŞULLARI : Proje çalışmaları, yukarıda belirtilen temalar ile ilişki kurularak seçilecek konular üzerine olmalıdır. Okul ve öğrenciler yarışmaya birden fazla proje çalışması ile katılabilirler. Yarışmaya öğrenciler Coğrafya veya Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin rehberliğinde bireysel veya grup olarak katılabilirler. Projeler Araştırma Tekniklerine ve uluslararası bilim kurallarına uygun olarak hazırlanacaktır. (Bu konuda daha fazla bilgi için tıklayınız. Proje Açıklama ) Dipnotlar mutlaka kullanılacak, sayfa sonunda ya da tamamı çalışmanın sonunda yer alabilecektir. Kaynaklar; Yayın, fotoğraf, kamera görüntüsü, gözlem , istatistik, mülakat ve anket vb. olabilir. Proje çalışması belgesel niteliğinde film çekimi de olabilir. Bu tür çalışmaların montajlı ve en fazla 20 dakika uzunluğunda olması gerekmektedir. Başvurular 15 Eylül 2007 tarihine kadar yapılacaktır. Hazırlanan çalışmalar 15 Ekim 2007 tarihine kadar koordinatörlere ulaştırılacaktır. İlköğretim ikinci kademe ve Orta Öğretim Kurumları ayrı ayrı değerlendirilecektir. Değerlendirme sonuçları 29 Ekim 2007 tarihinde web sitemizde yayınlanacak ve ayrıca proje sahiplerine bildirilecektir. Ödül töreni 17 Kasım 2007 Cumartesi günü 11:00 - 13:30 saatleri arasında Özel ENKA Okulları - İbrahim Betil Oditoryumu Sarıyer - İstanbul adresinde yapılacaktır. Derleme veya herhangi bir kaynaktan kopyalama değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu konuda sorumluluk proje sahiplerine aittir. Her iki yaş grubunda ilk 3 dereceyi alan çalışmalar ödüllendirilecektir. Ayrıca “Belgesel” kategorisinde İlköğretim ve liselerin ilk üç derecesi de belirlenecek ve ödüllendirilecektir. Yarışmaya gönderilen projeler yarışmacılara iade edilmez. Dereceye giren projelerin telif hakları Türk Coğrafya Kurumuna aittir. Yarışmaya katılan projelerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olması gerekir. Tüm katılımcı okul, öğretmen ve öğrencilere sertifika verilecektir Şartnamede yazılı proje koşullarına ve projenin sunuş formatına uygun olmayan çalışmalar kabul edilmeyecektir. SEÇİCİ KURUL : Başkan : Doç. Dr. Barbaros Gönençgil Üye: Prof. Dr. Mustafa Safran Üye: Yrd. Doç. Dr.Ahmet Ertek Üye: Yrd. Doç. Dr. Servet Karabağ Üye: Yrd. Doç. Dr. Vedat Çalışkan Üye: Dr. Nurcan Demiralp Üye: Faruk Özbakan Üye: Eyüp Artvinli ÖDÜLLER:İleriki bir tarihte açıklanacaktır. Proje Koordinatörleri: Fügen Dede TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Lisesi Beykoz İstanbul Telefon: 0216.485 03 33 Dahili: 814 Faks: 0216.485 03 12 E-Posta: fugend@tedistanbul.k12.tr Mesut Süzer Özel ENKA İlköğretim Okulu İstinye - Sarıyer Telefon: 0212. 276 05 45 Dahili: 421 Faks: 0212.276 82 94 E-Posta: mesutsuzer@enkaschools.com * Proje yarışmasına başvurusu gerçekleşmiş okullar ve projeleri aşağıdaki mavi dosyalarda eklidir. İçerik Ekle - Yorum Yaz - Başvuru Formu - Lise Listesi - İlköğretim Listesi - Proje Kitapçığı

Comment Addition Form

Activity: Ulusal Proje Yarışması - 4

Ulusal Proje Yarışması - 4

İlköğretim Katılımcı Listesi

İlköğretim Katılımcı Listesi

Lise Katılımcı Listesi

Lise Katılımcı Listesi

Proje Hazırlama Kitapçığı.

Proje Hazırlama Kitapçığı.

Proje Başvuru Formu

Proje Başvuru Formu