Corporate Organizations

Founder Members

Akyol (İbrahim Hakkı) ; İstanbul Üniversitesi Fiziki Coğrafya Profesörü (Türk) Alagöz (Cemal) ; Ankara Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Doçenti (Türk) Arda (Macit) ; Galatasaray Lisesi Coğrafya Öğretmeni (Türk) Ardel (Ahmet) ; İstanbul Üniversitesi Coğrafya Doçenti (Türk) Aybar (Celal) ; Başvekalet İstatistik Umum Müdürü Ve Siyasal Bilgiler Okulu İstatistik Profesörü Batu (Kemal) ; İzmir Karşıyaka Orta Okulu Tarih-Coğrafya Öğretmeni (Türk) Bediz (Danyal) ; Ankara Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Doçenti (Türk) Birand (şevket) ; Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Jeoloji Profesörü (Türk) Bora (Necmettin) ; Maarif Vekilliği Müfettişlerinden (Türk) Boran (Cemil) ; Maarif Vekilliği Müfettişlerinden (Türk) Çıtakoğlu (Niyazi) ; Ankara Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Doçenti (Türk) Darkot (Besim) ; İstanbul Üniversitesi Coğrafya Öğretmeni (Türk) Duran (Faik Sabri) ; Galatasaray Lisesi Coğrafya Öğretmeni (Türk) Düşmez (Sabri) ; Adana Erkek Lisesi Coğrafya Öğretmeni (Türk) Ertek (Hamdi Nazım) ; İstanbul şehremeni Ortaokulu Müdürü Ve Tarih-Coğrafya Öğretmeni (Türk) Geylangil (Saffet) ; İstanbul Kabataş Lisesi Coğrafya Öğretmeni (Türk) Göymenb (Ahmet Tevfik) ; Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü (Türk) İsfendiyaroğlu (Fethi) ; Maarif Vekilliği Müfettişlerinden (Türk) Karal (Enver Ziya); Ankara Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Profesörü (Türk) Kazancıoğlu (Abdülkadir Sadi) ; İstanbul Kız Öğretmen Okulu Coğrafya Öğretmeni (Türk) Koray (Ömer Kadri) ; Harita Umum Müdürlüğü Muavini, Yüksek Mühendis Albay (Türk) Louis (Herbert) ; Ankara Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Profesörü (Alman) Pamir (Hamit Nafiz) ; İstanbul Üniversitesi Jeoloji Profesörü (Türk) Selen (Hamit Sadi) ; Siyasal Bilgiler Okulu Coğrafya Profesörü (Türk) Som (Sıtkı) ; İstanbul Kabataş Lisesi Coğrafya Öğretmeni (Türk) Tanoğlu (Ali Tevfik) ; İstanbul Üniversitesi Coğrafya Doçenti (Türk) Tülin (Hayrettin) ; İstanbul Gaziosmanpaşa Ortaokulu Tarih-Coğrafya Öğretmeni Unat (Faik Reşit) ; Maarif Vekilliği Talim Ve Terbiye Heyeti Üyesi (Türk) Varınca (Kemal) ; Dahiliye Vekilliği Muhakemet Müdürü (Türk) Yener (Hadi) ; Maden Tetkik Ve Arama Enstitüsü Umum Müdürü (Türk) Yerman (Celal) ; Ticaret Vekilliği İç Ticaret Umum Müdürü Yücel (Hasan -Ali) ; Maarif Vekili Ve İzmir Mebusu (Türk)

Comment Addition Form

Corporate: Founder Members