News IGU NEWS

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu başarı ile tamamlanmıştır.

UJS 2010

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2010- Değerlendirme Kurulu Sonuç Bildirgesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nün düzenlemiş olduğu bilimsel etkinliklerden biri olan “Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu - 2010 (Prof. Dr. Oğuz EROL Onuruna)” Atatürk Kongre Merkezi’nde 11-12 Ekim 2010 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumları jeomorfoloji konusundaki bilgi birikiminin paylaşılması, yeniliklerin ve yönelimlerin görülmesi açısından son derece yararlı bilimsel platformlardır. Bu tür toplantılar Türkiye’de jeomorfoloji çalışmalarının sergilendiği, ilgililere aktarıldığı, uygulamaları ve kurumsal konulardaki sorunlarının alabildiğince işlendiği, coğrafya ve jeomorfoloji eğitiminin tartışılabileceği en uygun ortamlardandır. Bu kapsamda Sempozyuma, jeomorfoloji, coğrafya ve diğer yerbilimleri konularında araştırma yapan farklı üniversitelerdeki akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli jeomorfologlar, coğrafyacılar, coğrafya öğretmenleri ile ilgili mesleklerden kişiler ve farklı üniversitelerin Coğrafya Bölümü öğrencileri katılmış; coğrafya ve jeomorfoloji alanlarında seçkin 75 katılımcı tarafından 46 bildiri sunulmuştur. Sempozyum’da tüm akademisyen ve profesyonel katılımcıların yanı sıra katılımcı öğrencilere de Katılım Belgesi verilmiştir. İki gün süren Sempozyum’un birinci günü açılış konuşmalarını takiben davetli konuşmacıların sunumları yapılmış, daha sonra farklı salonlardaki paralel oturumlarda bildiri sunumları yapılmıştır. Sempozyum, binlerce coğrafyacı, jeomorfolog ve jeologun yetişmesinde katkıları bulunan, Türkiye’nin yetiştirdiği seçkin bir bilim insanı Prof. Dr. Oğuz EROL onuruna düzenlenmiştir. Çok sayıda bilimsel araştırması, makalesi, yayımlanmış kitabı bulunan Prof. Dr. Oğuz EROL’un Türkiye Jeomorfolojisine katkıları Prof. Dr. İlhan KAYAN tarafından açılış konuşmasında sunulmuştur. Sağlık sorunlarından dolayı Sempozyum’a katılamayan Oğuz EROL’a Afyonkarahisar Garnizon Komutan Vekili ve Hava Meydan Komutanı Hv. Kur. Alb. Seyfullah SÖNMEZ tarafından şükran plaketi oğlu Prof. Dr. Murat EROL’a takdim edilmiştir. Hatırlanacağı üzere bu Sempozyum Coğrafya camiasında bir duayenin, bir hocamızın sağlığında, onuruna düzenlenen ilk sempozyumdur. Hocamız, onuruna sempozyum düzenlemeyi kabul ettiği için şükran borçluyuz ve kendisine sağlık ve esenlik dolu yıllar diliyoruz. Bu sempozyumda bir başka ilk de Fiziki Coğrafya alanında büyük katkıları ve emekleri olan, binlerce öğrenciyi yetiştiren UJS-2008 sonrası emekli olan bilim insanlarından Prof. Dr. M. Yıldız HOÞGÖREN’e takdim edilmek üzere Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kasım TURHAN tarafından Türk Coğrafya Kurumu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERTEK’e, UJS-2010 Düzenleme Kurulu adına tarafımdan Prof. Dr. Ahmet NİÞANCI hocalarımıza plaketlerinin verilmesidir. Ayrıca Sempozyumun Davetli konuşmacısı Prof. Dr. h.c.İbrahim ATALAY tarafından “Türkiye’de Ekosistem Degradasyonu” konulu bir de konferans verilmiştir. Tüm bildiriler görsel kayda alınarak Bölüm arşivine kazandırılmıştır. Sempozyum konuları jeomorfoloji, aktif tektonik, karst, kıyı, jeoturizm, speleoloji, termal turizm, sulak alanların değerlendirilmesi, kıyı yasası ve yönetmeliği uygulamaları, kıyılardan etkin faydalanma, deprem, heyelan, kuraklık, çölleşme ve doğal kaynak araştırmaları, yaşlandırma gibi alanlarda yoğunlaşmıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü tarafından düzenlenen Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu-2008 (Prof. Dr. Mehmet Ardos Anısına) sonrasında düzenlenen “Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu-2010 (Prof. Dr. Oğuz EROL Onuruna)” da bir önceki değerlendirmelerin devamı niteliğinde Sempozyum Değerlendirme Oturumu’nda jeomorfoloji ve coğrafya alanlarında aşağıda başlıklar halinde belirtilen konular değerlendirilmiş ve kararlar alınmıştır. • “Coğrafyacı” meslek ünvanı tanımlamasının yapılması yönünde çalışma başlatılması ve unvan tanımlanmasının hazırlanması, • Hazırlanacak ünvan tanımlamasını takiben yetkili ve ilgili makamlara sunulmak üzere Türk Coğrafya Kurumu (TCK) ve Üniversitelerin Coğrafya Bölümlerinin önderliğinde bu konuda yasal girişimlerin başlatılması. • Fen-Edebiyat Fakültelerinin ayrılması sonrası Coğrafya Bölümlerinin yerinin ne olacağı ve/veya olması gerektiği, • Yukarıda belirtilen konularda Türk Coğrafya Kurumunun koordinatörlüğünde coğrafya bölüm başkanları toplantısının gerçekleştirilmesi. • Coğrafya ve jeomorfoloji eğitiminde bölümlerin yerel özellikleri ve insan kaynaklarının gerektirdiği zorunluluklar dışında, ortak alan olarak coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, istatistik, matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerine yer verilmesi. • Coğrafya Bölümleri lisans programlarına TM puanı ile öğrenci alınması için yeniden girişimde bulunulması. • “Jeomorfolog” yetiştirilmesi için lisansüstü programlarda “Fiziki Coğrafya” bilim dalında program açılması. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumlarının iki yılda bir, mümkün olduğu kadar her defasında farklı bir üniversitede gerçekleştirilmesi ilke kararı çerçevesinde bir sonraki sempozyumun “Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu-2012”nin Mustafa Kemal Üniversitesi’nde (Hatay) yapılması öngörülmüştür. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu-2010’un (UJS-2010) tüm değerli katılımcılarına ilgi ve katkıları için Düzenleme Kurulu adına teşekkür ediyor, bir sonraki sempozyumda buluşmak dileğiyle esenlikler diliyorum. Prof. Dr. M. Ali ÖZDEMİR Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu – 2010 Düzenleme Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Ertek’in Açılış Konuşması İçin Tıklayınız

Sempozyum Hakkında Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

Comment Addition Form

News: Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu başarı ile tamamlanmıştır.

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu başarı ile tamamlanmıştır.

UJS 2010

UJS 2010

UJS 2010

UJS 2010