Duyurular

III. ULUSLARARASI COĞRAFYA EĞİTİMİ KONGRESİ

UCEK-2020

Davet
Kongre Çağrısı

Değerli Bilim İnsanları, Öğretmenler, ve Farklı Kurum Çalışanları;
Geçmişte yapılan ve yapılması planlanan Coğrafya Eğitim Kongreleri (UCEK 2018 ve UCEK 2019, UCEK 2020,2021…..)’nin ortak amacı; alanın önde gelen akademisyen, araştırmacı ve karar alıcılarını bir araya getirmek, (mesleki bütünlüğü sağlamak), ortak akademik faaliyetler yürütmek, düşünerek, planlayarak ve birlikte hareket ederek “Güçlü Coğrafya Eğitimi ve Güçlü Gelecek” isimli bir platform oluşturmaktır.

İlki, 08-10 Kasım 2018 tarihlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi, ikincisi, 03-05 Ekim 2019 tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’nin üçüncüsü ise, 25-27 Haziran 2020 tarihlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi tarafından organize edilecektir.

Bir yörenin, bölgenin veya ülkenin sosyal ve ekonomik yönden kalkındırılması için gerçekleştirilen yatırım kararları, köklü bir sistematik coğrafî bilgi ve beceriyi gerektirir.

İbn-i Haldun “Coğrafya Kaderdir”, Michael Palin ise “Coğrafya geleceğimizin anahtarını elinde tutan branştır” der.

Özetle;

Coğrafya uzakları yakın eden “bilgi”dir. Coğrafya kıtaları birbirine köprü ve tünel ile bağlayan “beceri”dir. Coğrafya farklı toplum ve kültürleri kaynaştıran “değer”dir. Kısaca coğrafya bir sevdadır, tutkudur. Bilimsel bir bütünlük içerisinde belirlenen sorunlara birlikte çözüm aramak amacıyla düzenlenecek III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK 2020)’nin ana teması, düzenleme kurulu komitesi tarafından, “Yaşam İçin Coğrafya Eğitimi” olarak belirlenmiştir.

Coğrafyaya tutkulu ve sevdalı bilim insanları, araştırmacılar ve eğitimciler;

III Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresinin tüm katılımcılar için unutulmaz bir deneyim ve başarıya dönüşmesi arzusuyla sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. 25-27 Haziran 2020 tarihleri arasında Sivas’ta buluşmak ümidiyle …


Prof. Dr. Hakan KOÇ

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Turizm Fakültesi Dekanı
Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru Adresi: http://ucek.org/

Yorum Ekleme Formu

Duyuru:

Spot Duyurular