Duyurular

MESLEKİ YETERLİLİK ÇALIÞMALARI

Coğrafyacı Mesleki Yeterlilik Çalışmaları

Türk Coğrafya Kurumu (TCK) önderliğinde, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kurul Odasında, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve TCK-MYK Kurulunu oluşturan akademisyen meslektaşlarımla birlikte, COĞRAFYACI mesleği tanırlılığıyla ilgili ilk toplantı Ankara’da başarıyla tamamlanmıştır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Türk Coğrafya Kurumu (TCK) arasında yapılan “Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” kapsamında MYK tarafından Kurumumuza 13.03.2020 tarihinde teknik bilgilendirme yapıldı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, TCK temsilcileri ile meslek standardı hazırlama ekibi ve Mesleki Yeterlilik Uzman Yardımcısı Esma DOĞAN katılım sağladı.

Toplantıda, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun yapısı ve faaliyetleri ile meslek standardı hazırlama sürecine ilişkin teknik bilgilendirmede bulunuldu. Toplantının son bölümde katılımcılarla görüş alışverişinde bulunularak, katılımcıların konuya ilişkin soruları cevaplandırıldı.


Bilgilerinize sunarım.
Selamlarımla.

Türk Coğrafya Kurumu Başkanı
Doç.Dr. Ahmet ERTEK

Mesleki Yeterlilik Kurumu İnernet Sitesi İçin Tıklayınız!

Yorum Ekleme Formu

Duyuru:

Spot Duyurular