Duyurular

2. İSTANBUL ULUSLARARASI COĞRAFYA KONGRESİ

IUCK 2021

2. İSTANBUL ULUSLARARASI COĞRAFYA KONGRESİ

17- 20 HAZİRAN 2021, İSTANBUL

 YAŞAM İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ORTAM VE MEKÂN 

 
Değerli Meslektaşlarımız, Saygıdeğer Bilim İnsanları, 
 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü ve Türk Coğrafya Kurumu’nun işbirliği ile 17-20 Haziran 2021 tarihleri arasında çevrimiçi (on-line) düzenlenecek olan “2. İSTANBUL ULUSLARARASI COĞRAFYA KONGRESİ ”ne sizleri davet etmekten onur duyuyoruz. 
Yeryüzündeki serüveni milyonlarca yıldır devam eden insanın ulaştığı gelişmişlik düzeyinden ödün vermeden varlığını devam ettirmesi, çeşitli nedenlerle her geçen gün zorlaştığından, dünyanın kendisine sunduğu olanaklardan geçmişte olduğu gibi gelecekte de yararlanmaya devam etmesi durumunda oldukça zordur. Önceleri sadece barınma ihtiyacını karşılamak için düzenlenen mekân, insanın zaman içinde değişen ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirilmektedir. Bu değişim zorunluluğu, sürdürülebilir yaşam tarzının hayata geçirilmesini gerektirmektedir ki, sürdürülebilirlik; en iyi anlamıyla kendi ihtiyaçlarımızı, gelecek kuşakların ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılayabilmek olarak ifade edilebilir.  
 
Sürdürülebilirlik kavramı her şeyden önce ekolojiyi akla getirmekle birlikte, bu kavram ekolojik olduğu kadar, sosyolojik ve ekonomik bileşenleri de içerdiğinden bütünsel bir bakış açısını ifade etmektedir. Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için bu üç kavramın dengeli bir biçimde yönetilmesi gerekmektedir. Tüketim ihtiyacının arttığı, taleplerin değiştiği günümüzde çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki baskı da artmaktadır. Artan baskı sonucu;  
 
 Doğal ve beşeri kaynakların tüketilmesi,
 Kuraklık,
 Türlerin yok olması,
 Küresel ve bölgesel taşıma kapasitesinin aşılması,
 Ekosistemlerin yok edilmesi,
 İklim değişikliği ve değişkenliği,
 Yerel kültürlerin yozlaşması,
 Gelir ve refah dağılımında büyük eşitsizliklerin ortaya çıkması
 
gibi önemli ve büyük sorunlar dünyamıza kalıcı etkiler bırakan sonuçlar doğurmaktadır.  Artan nüfus ve buna bağlı olarak artan tüketim ihtiyacı da bu değişikleri hızlandırmaktadır. 
Düzenlemeyi planladığımız Kongrede, yukarıda belirtilen veya belirtilememiş fakat ana temayla ilgili farklı konularda hazırlanacak bildirilerle, detaylı olarak ele alınarak değerlendirilmesi hedeflenmektedir. 
Kongreye katılımınızdan büyük onur ve mutluluk duyacağımızı belirtir, esenlikler dileriz. 
 
Saygılarımızla. 
Düzenleme Kurulu    
 
ÖNEMLİ TARİHLER
 Oturum Açma Çağrısı: 2 Aralık 2020 - 8 Ocak 2021
 Özetlerin Gönderilmeye Başlanması: 18 Ocak 2021
 Son Özet Gönderim Tarihi: 16 Nisan 2021
 Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 17 Mayıs 2021
 Erken Kayıt İçin Son Tarih: 31 Mayıs 2021
 Kongre Programının Açıklanması: 7 Haziran 2021
 Kongre Tarihi: 17-20 Haziran 2021

KONGRE HAKKINDA

Kovid-19 koşulları nedeni ve YÖK’nun 30 Temmuz 2020 tarihli kongrelere online katılım yönündeki tavsiyesine uygun olarak kongre çevrimiçi (on-line) gerçekleştirilecektir.  
Kongre dili Türkçe ve İngilizce olacaktır. 
Hem özet, hem bildiri kitabı yayınlanacak, teliflerle ilgili yazarlara gönderilecek sözleşmeler İstanbul Üniversitesi Yayınevi tarafından belirlenen formata uygun olacaktır. 
Başvurular bilimsel etik ve teamüllere uygun olarak kör hakem yöntemi ile değerlendirilecektir. 
2021 Aralık ayı sonuna kadar tam metin e.kitabı yayınlanacaktır. 
 
Bildiri özetleri ve sonrasında tam metinler http://www.iuck.istanbul adresinden yapılacak bilgilendirmelere göre gönderilecektir. 
 
Katılımcılar için ücret: 250 TL 
Aidat borcu olmayan TCK üyeleri: 125 TL 
Lisansüstü öğrenci için katılım ücreti: 100 TL 
Kongre Tarihi: 17 - 20 Haziran 2021 
Bildiri tam metninin gönderilmesi için son gün: 6 Eylül 2021 
Öğretim üyeliğine atama ve yükseltilme kriterlerini karşılayan ve uluslararası arası niteliğe sahip olan kongre ile ilgili bilgilendirmeler 04.12.2020 tarihinden itibaren www.iuck.istanbul adresinden takip edilebilecektir. 
 
Destekleyen Kuruluşlar 

        

DUYURU - 2

 

 

17-20 Haziran 2021 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, çevrimiçi (on-line) olarak gerçekleştireceğimiz 2. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi ile ilgili duyuruya linkten ulaşabilirsiniz.

Oturum açma başvuru formuna ise buradan ulaşabilirsiniz.

Katılımınız kongreye güç verecektir.

Saygılarımızla
 
Kongre Sekretaryası

 

 

 

Yorum Ekleme Formu

Duyuru:

Spot Duyurular