Duyurular

OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

OLAGAN GENEL KURUL DUYURU

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu’nun 14 Haziran 2021 Pazartesi günü 14:00’de, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 21 Haziran 2021 Pazartesi günü 14:00’de aşağıdaki gündemle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amfi: 5, Laleli, Fatih-İstanbul adresinde yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. Kurum üyelerimizi bekleriz.

GÜNDEM:

1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Rapor ve Denetim Kurulu Raporlarının okunup ayrı ayrı üzerinde müzakere edilmesi,

4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Rapor ve Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı oylanması,

5. 2021-2023 Dönemi Faaliyet Raporu ve Tahmini Bütçenin okunması ve oylanması,

6. Yeni dönem 2021-2023: Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Haysiyet Divanı’nın seçimi,

7. Dilek, öneriler ve kapanış.    

Yorum Ekleme Formu

Duyuru:

Spot Duyurular