Yayinlar

Türk Coğrafya Dergisi Danışma Kurulu

Türk Coğrafya Dergisi Danışma Kurulu Prof.Dr.Erdoğan AKKAN Ankara Üniversitesi Prof.Dr.İbrahim ATALAY Dokuz Eylül Üniversitesi Prof.Dr.A.Selçuk BİRİCİK Marmara Üniversitesi Prof.Dr.Hayati DOĞANAY Atatürk Üniversitesi Prof.Dr.M.Yıldız HOŞGÖREN İstanbul Üniversitesi Prof.Dr.Aydın İBRAHİMOV Onsekiz Mart Üniversitesi Prof.Dr.Ejder KALELİOĞLU Ankara Üniversitesi Prof.Dr.İlhan KAYAN Ege Üniversitesi Prof.Dr.Asaf KOÇMAN Ege Üniversitesi Prof.Dr.Aydoğan KÖKSAL Ankara Üniversitesi Prof.Dr.Ahmet NİŞANCI Ondokuz Mayıs Üniversitesi Prof.Dr.Ali ÖZÇAĞLAR Ankara Üniversitesi Prof.Dr.Ümit SERGÜN İstanbul Üniversitesi Prof.Dr.Ayhan SÜR Ankara Üniversitesi Prof.Dr.Özdoğan SÜR Ankara Üniversitesi Prof.Dr.Cemalettin ŞAHİN Gazi Üniversitesi Prof.Dr.Saadettin TONBUL Fırat Üniversitesi Prof.Dr.Metin TUNCEL İstanbul Üniversitesi

Yorum Ekleme Formu

Yayinlar:

Spot Yayinlar