Yayinlar

Eski Sayı Özetleri Sayı: 13-14 Sene: 1955

İçindekiler : Yazar Adı: Makale Adı: Ali Macit ARDA ÖNSÖZ Ali Macit ARDA İ. Hakkı Akyol, coğrafya ailesinin büyük kaybı.............................. Ahmet ARDEL Yukarı Sakarya Havzası................................................................... Sırrı ERİNÇ Glasiyal ve periglasiyal morfoloji bakımından Honaz ve Bozdağ.. E. LAHN Yeşilırmak- Kelkit amenajman projesi sahasının tektonik ve sismik durumu.................................................................................. İsmail YALÇINLAR Banaz çayı havzası ve Uşak civarında bünye ve morfoloji araştırmaları..................................................................................... Necdet TUNÇDİLEK Lületaşı............................................................................................. Erol TÜMERTEKİN Türkiye kurak bölgelerinde buğday yetiştirme devresi ile kurak devre arasındaki zaman münasebeti................................................. Hamit İNANDIK Adapazarı bölgesinin iklimi ve bitki örtüsü..................................... Besim DARKOT Türkiye’nin coğrafi bölgeleri hakkında............................................ NOTLAR ve KONTRANDÜLER Sami ÖNGÖR Kar yağışları ve meteorolojisi hakkında not.................................... Bekir BERET Sera seylanı...................................................................................... Oğuz EROL On the geomorphology of Elmadağ................................................. Sırrı ERİNÇ Çeşme ılıcalarının fosilleşmiş kumulları ve Postglasiyal safhanın iklim ve pedojenez şartları............................................................... Hamit İNANDIK Morfolojide taraçalar meselesi......................................................... Erol TÜMERTEKİN Türkiye’nin 1954 buğday istihsali hakkında bir araştırma............... YENİ YAYINLAR .......................................................................................................... HABERLER ..........................................................................................................

Yorum Ekleme Formu

Yayinlar:

Spot Yayinlar