Yayinlar

Eski Sayı Özetleri Sayı: 15-16 Sene: 1955-1956

İçindekiler Yazar Adı: Makale Adı: Sayfa: A. ARDEL ve E.TÜMERTEKİN Trakyada coğrafi müşahedeler....................................................... 1 Hamit İNANDIK Sinop- Terme arasındaki kıyıların morfolojik etüdü..................... 21 Sırrı ERİNÇ Türkiye’de son zirai gelişmeler hakkında...................................... 47 Sami ÖNGÖR Türkiye’de mısır tarımı üzerine bazı düşünceler........................... 65 E. LAHN Aras nehri amenajman sahasının jeolojik ve sismolojik durumu (Doğu Anadolu) 74 Besim DARKOT Altıncı genel nüfus sayımı............................................................. 85 Talip YÜCEL Yukarı Kızılırmak bölgesindeki jipsli depolar üzerine bazı müşahedeler................................................................................... 105 Bekir BERET Çakırgöl Dağının glasiyal izleri..................................................... 115 Necdet TUNÇDİLEK Eskişehir vilayetinin buğday ziraatı............................................... 127 Erol TÜMERTEKİN Türkiye’de kuraklık süresinin coğrafi dağılışı............................... 145 İsmail YALÇINLAR Akbaba dağı ve Bordağı üzerinde Pleistosen glasyasyon şekilleri 151 NOTLAR ve KONTRANDÜLER Xavier de PLANHOL et Hamit İNANDIK Notes sur la plaine d’ Üzümlü....................................................... 181 Cahit ERENTÖZ Türkiye’de Jeolojik harita çalışmaları........................................... 184 Sırrı ERİNÇ Yalova civarında bahri Pleistosen depoları ve taraçaları............... 188 Ahmet ARDEL Evreşe ovası................................................................................... 191 Erol TÜMERTEKİN Türkiye’de kurak mevsimler.......................................................... 193 İsmail YALÇINLAR Doğu karadeniz bölgesinde alt Pliosen tabakalarının mevcudiyeti hakkında.................................................................... 198 HABERLER ....................................................................................................... 201 YAYINLAR ....................................................................................................... 207

Yorum Ekleme Formu

Yayinlar:

Spot Yayinlar