Yayinlar

Eski Sayı Özetleri Sayı: 17 Sene: 1957

İçindekiler Yazar Adı: Makale Adı: Ahmet ARDEL- Hamit İNANDIK Marmara denizinin teşekkül ve tekamülü........................................ Erol TÜMERTEKİN Türkiye sanayiinın bünyesi ve dağılışı............................................. Hamit İNANDIK Sinop- Terme arasındaki kıyıların morfolojik etüdü........................ İsmail YALÇINLAR Manisa Tersier serisinde strüktüral ve morfolojik araştırmalar...... Sırrı ERİNÇ Türkiye’de akarsu rejimlerine toplu bakış....................................... NOTLAR ve KONTRANDÜLER Necdet TUNÇDİLEK İç Anadolu bölgesinin kuzeybatı bölümündeki bünyelerde tarla şekilleri ve mülkiyet......................................................................... Hamit İNANDIK Vadi yamaçlarının teşekkülü.......................................................... Erol TÜMERTEKİN Sanayinin kuruluş yeri..................................................................... Turgut BİLGİN Türkiye’nin yüzölçümü.................................................................... İsmail YALÇINLAR Eskişehir Bilecik arasında morfolojik müşahedeler......................... Turgut BİLGİN Türkiye’nin arzettiği kütlevi durumun morfometrik tetkiki............ Ahmet ARDEL Trakya’nın Jeomorfolojisi................................................................

Yorum Ekleme Formu

Yayinlar:

Spot Yayinlar