Yayinlar

Eski Sayı Özetleri Sayı: 18-19 Sene: 1957

İçindekiler Yazar Adı: Makale Adı: Cemal Arif ALAGÖZ Coğrafya gözü ile Kıbrıs Erol TÜMERTEKİN Türkiye sanayinin coğrafi temelleri Oğuz EROL Kirmir çayı boyunda çeltek tarlalarının yeri ile vadi morfolojisi arasındaki münasebet....................................................................... Sami ÖNGÖR Türkiye’de kar yağışları üzerinde bazı müşahedeler....................... Hamit İNANDIK Ege bölgesi Akarsularının rejimleri................................................. Sami ÖNGÖR Türkiye’de dahili mühaceret hakkında............................................. İsmail YALÇINLAR Türkiye’de yeni volkanik arazinin bazı morfolojik hususiyetleri.... Necdet TUNÇDİLEK Ortadoğu memleketlerinin coğrafi problemlerine kısa bir bakış..... NOTLAR ve KONTRANDÜLER Ahmet ARDEL- A. KURTER Kütahya ve civarında coğrafi müşahedeler...................................... İsmail YALÇINLAR Batı Anadolu’da kubbe strüktürünün mevcudiyeti hakkında........... Erol TÜMERTEKİN Türkiye ziraatindeki kadın gücünün dağılışı.................................... Turgut BİLGİN Türkiye’de plüvial devre tesirleri ile ilgili çalışmalara toplu bir bakış................................................................................................. Hamit İNANDIK Sakarya’nın rejimine dair küçük bir not........................................... YAYINLAR ..........................................................................................................

Yorum Ekleme Formu

Yayinlar:

Spot Yayinlar