Yayinlar

Eski Sayı Özetleri Sayı: 21 Sene: 1961

İçindekiler Yazar Adı: Makale Adı: Sayfa: Besim DARKOT Türkiye’nin Nüfus Hareketleri Üzerinde Yeni Gözlemler 1 Sırrı ERİNÇ Doğu Karadeniz Kıyılarında Fön ve Termik Tesirleri Hakkında 15 Talip YÜCEL Türkiye Şehirleşme Hareketleri 31 Erol TÜMERTEKİN İzmir’de Sanayi Faaliyetlerinin Bünyesi ve Dağılışı 45 Sami ÖNGÖR 1950-1955 Devresinde Türkiye’de İç Göçler 63 Mecdi EMİROĞLU Artan Nüfusumuz Karşısında Hayvancılığımızın Önemi 75 Ayhan ONUR Erzurum ve Çevresinde Kar Yağışlı ve Karla Örtülü Günler 97 Özdoğan SÜR Pasinler Ovası ve Çevresinde Jeomorfolojik Müşahedeler(Erzurum) 112 Erdoğan AKKAN Erzincan Ovasında Son Tektonik Hareketler ve Bunların Morfolojideki Tesiri(Erzincan) 123 Ahmet ARDEL Güneydoğu Anadolu’da Coğrafi Müşahedeler(Diyarbakır, Gazi Antep, Urfa, Mardin) 148

Yorum Ekleme Formu

Yayinlar:

Spot Yayinlar