Yayinlar

Eski Sayı Özetleri Sayı 26 Sene: 1975

İçindekiler Yazar Adı: Makale Adı: Sayfa: Prof. Cemal Arif Alagöz Yeni bir yayım devresine girerken I Prof. Dr. Cevat R. Gürsoy Cumhuriyetimizin 50. Yılında Coğrafya ve Türk Coğrafya Kurumu 1 Prof Dr. İhsan Ketin Ay hakkında yeni bilgiler 4 Prof. Dr. İsmail Yalçınlar Amenajman Teknoloji ve Coğrafya 19 Prof. Dr. Cevat R. Gürsoy Türkiye’nin Tabii Yolları 24 Doç. Dr. Yusuf Dönmez Kütahya ovası ve çevresinin coğrafi özellikleri 34 Dr. İbrahim Atalay Sultan Dağlarında Toprak erozyonu araştırmaları 48 Dr. Erkan Şen Ankara Şehri Mesken alanlarının gelişimi 73 Cevat Korkut İzmir Şehrinin Coğrafi özellikleri 87 Dr. M. F. Kırzıoğlu Osmanlı Mülki idaresinde “akar – bakar”a göre sınırların çizilmesi ve devlet sınırlarında “Korgan”lar, “Deliktaş”lar 106 Dr. Mehmet Ardos Karaman Çevresinin Jeomorfolojisi 118 Ali Selçuk Biriçik Mardin ve mücavir mıntıkasının strüktür ve jeomorfolojisi 121 İbrahim Atalay Yüzeysel akışa geçen su miktarının tayin edilmesi 135 Dr. Jeolog T. Aygen Türkiyenin az bilinen tabii ve arkeolojik değerleri 146 Arif Bilge Konya Bölgesinde süt ve mamulleri 150 HABERLER Prof. Dr. Cevat R. Gürsoy Türk Coğrafya Kurumu toplantı ve gezileri C.A.A. Hindistan, XXI. Milletlerarası Coğrafya Kongresi 153 Coğrafya Kurumu Tüzüğü 170

Yorum Ekleme Formu

Yayinlar:

Spot Yayinlar