Yayinlar

Eski Sayı Özetleri Sayı 28 Sene: 1993

İçindekiler Yazar Adı: Makale Adı: Sayfa: Prof. Dr. İsmail YALÇINLAR Profesör Cemal Arif Alagöz (1902-1991)Hayatı ve Mesleki Çalışmaları 1 Prof.Dr. İsmail YALÇINLAR Ege Kıyı Kuşağında Kreter ve Kalderalar(Türkiye) 17 Prof.Dr. Oğuz EROL Ferdağ SEZER Saroz Körfezi Kuzey Kıyısında, İbrece Dolayının Jeomorfolojisi 29 Prof. Dr. Ali Selçuk BİRİCİK Hazar (Gölcük) Gölü Depresyonu (Elazığ) 45 Doç.Dr. Suna DOĞANER İstanbul’da Gemi İnşa Sanayi 65 Doç. Dr. Ramazan ÖZEY Devlet Planlama Teşkilatı(D.P.T) Çalışmalarına Coğrafi Açıdan Bir Yaklaşım 117 Yrd . Doç. Dr. T Levent EREL Yrd.Doç.Dr. Ergin GÜMÜŞ Oktay ÜÇÜNCÜ Kalkan ve Çevresinde (Antalya İli) Ekonomik Yapıdaki Değişmeler ve Turizm Olgusu 123 Yrd.Doç.Dr. Nurten GÜNAL Marmara ve Ege Bölgelerindeki Kır Yerleşmelerinin Yükselti Kademelerine Göre Dağılışı 143 Yrd.Doç.Dr. Nilüfer PEKCAN (YALÇINER) Çakırlar Boğaçay Ovası Jeomorfolojik Etüdü –Antalya 155 Yrd.Doç.Dr. Ali UZUN Nişantaşı Yarmavadisi (Bayburt) 165 Yrd.Doç.DR. T.Ahmet ERTEK Dr.Hüseyin TUROĞLU Prof.Dr. Barış MATER Çiftlik Heyelanı (Sinop) 181 Dr. Ferzan (KİTAPCIOĞLU) GÜMÜŞTEPE Edremit Şehri 185 Dr. Nuran TAŞLIGİL Kastamonu İlinin Nüfus Gelişimi ve Türkiye Nüfus Hareketleri İçerisindeki Yeri 215 Dr.Meral AVCI Türkiye’nin Flora Bölgeleri ve “Anadolu Diagonali”ne Coğrafi Bir Yaklaşım 225 Dr.Sedat AVCI Türkiye’de Şehir ve Şehirli Nüfusun Dağılışı 249 Dr.Nuriye GARİPAĞAOĞLU (FARIMAZ Ulaş Havzasında Jips Karstı Şekilleri ve Klimajeomorfolojik Açıdan Bir Yaklaşım 271 Dr. Ferzan (KİTAPÇIOĞLU) (GÜMÜŞTEPE) Çumra’da Ziraatin Gelişmesinde Sulamanın Rolü 185 Dr. Recep EFE Marmara Denizi Güneyinde, Karabiga –Tahirova Arasındaki Kıyı Kesiminin Çevresel Jeomorfolojisi 293 Dr. Gaye ERTİN Bandırma Şehrinin Fonksiyon Alanları 307 Dr.A.Cem Güneysu Batı Toroslar’da Neotektonik Hareketlerin Karstlaşma Üzerindeki Etkileri ve Karstlaşmanın Evrimi (Eğirdir- Beyşehir-Antalya Karst Alanı) 329 Dr. Barboros GÖNENÇGİL Antalya’da Fön Rüzgarları ve Gelişim Koşulları 337 Dr. Hüseyin TUROĞLU Mühendislik Jeomorfolojisi’nin Tanımlanması ve Metedolojisi 345

Yorum Ekleme Formu

Yayinlar:

Spot Yayinlar