Yayinlar

Eski Sayı Özetleri Sayı 29 Sene: 1994

İçindekiler Yazar Adı: Makale Adı: Sayfa: Doç. Dr. Saadettin Tonbol Prof. Dr. H. Hilmi Karaboran hocamızın ardından 1 Prof. Dr. İsmail Yalçınlar Menderes Masif ve Çevresindeki Kaledoniyen strüktürleri 5 Prof. Dr. Oğuz Erol Cengiz Kayacılar İzmit Körfezi Güneyi Karamürsel-Halıdere Çevresinin Jeomorfolojisi 11 Prof. Dr. Yıldız Hoşgören Türkiye’nin Gölleri 19 Prof. Dr. Ali Selçuk Biricik Gölbaşı Depresyonu 53 Doç. Dr. Suna Doğaner Mısır’da Coğrafyanın Turizme etkisi 83 Doç. Dr. Ramazan Özey Coğrafi Bölgeler perspektifinde kalkınma modelleri 115 Doç. Dr. Suna Doğaner Çanakkale Boğazı Kıyılarının Coğrafyası 125 Yrd.Doç. Dr. Kayalık Kıyılardaki Biyojenetik Şekillenmeye Karadeniz’in Güney Kıyısından Bir Örnek: Sinop-Akliman 161 Yrd. Doç. Dr.Nurten Günal Liquidambar Orientalis (Anadolu Sığla Ağacı)’in Güneybatı Anadolu’daki Yayılışında Relief, İklim ilişkileri 175 Yrd. Doç. Dr. Hakkı Yazıcı Tercan Ovası ve Çevresinde Kırsal Yerleşmeler “Geçici Yerleşme Şekilleri” 191 Yrd. Doç. Dr. Recep Efe Biga Yarımadası’ndaki Neotektoniğin Jeomorfolojik izleri 209 Dr. Ferzan (kitapçıoğlu) Gümüştepe Konya Ovası’ndaki Geçici Kır Yerleşmeleri ve Yayla Yaşamı 210 Dr. Nuran Taşligil Spil Dağı Milli Parkı 257 Yrd. Doç. Dr. Recep Efe Çölleşme ve Nedenleri 269 Dr. Gaye Ertekin Kapıdağ Yarımadasının Coğrafi etüdü 283 Dr. Hüseyin Turoğlu Dr. A. Cem Güneysu Yrd. Doç. Dr. T. Ahmet Ertek Prof. Dr. Barış Mater Tabiat Parkı Çalışmalarında Bir Uygulamalı Jeomorfoloji Örneği: Ballıkayalar Vadisi (Gebze-Kocaeli) 315 Dr. Hasan Aktaş Orta Karadeniz Bölümünde (Yeşilırmak-melet Suyu-Kelkit vadisi) Bitki alanlarının dağılışı 347 Dr. Kılıç Aydın Trabzon ve Akçaabat’ta Tütün Tarımı 359 Dr. Hüseyin Turoğlu İzmit körfezi Doğu kıyısının Fiziki Çevre Problemlerine Jeomorfolojik Yaklaşım 375 Dr. Nuriye Garipoğlu (Farımaz) Tecer Dağı Çevresinde Bitki örtüsünün Ekolojik koşulları ve Step Problemi 387 Dr. Orhan Gürbüz Göksu Deltası’nın Doğu kıyısında Kıyı Çizgisinin Gerilemesi ve Sonuçları 409 Dr. Süheyla Balcı Akova Antalya Körfezi’nin kuzeyinde yer alan Kıyı ovalarındaki nüfus özellikleri 419 Dr. Yüksel Kırımlı Türkiye’de Sakatlık ve Sakat nüfusun özellikleri 443 Araş Gör. İlhan Yaşar Hacısalihoğlu Karabük’te Hava kirliliği 475 Araş. Gör. N. Yusuf Şehitoğlu Atatürk Baraji ve yakın Çevresinde Jeomorfolojik ve Hidrojeolojik Gözlemler 495 Okan Yaşar Kızılırmak Deltasında su ürünleri potansiyeli ve başlıca meseleler 515 Prof. Dr. İsmail Yalçınlar Nüfus ve Çevre Sorunları

Yorum Ekleme Formu

Yayinlar:

Spot Yayinlar