Yayinlar

Eski Sayı Özetleri Sayı 32 Sene: 1997

İçindekiler Yazar Adı: Makale Adı: Sayfa: Prof. Dr. Asaf KOÇMAN Türkiye’de Yerleşim, Nüfus Ve Doğal Kaynaklar 1 Doç. Dr. Emrullah GÜNEY Dıyarbakır’da Sanayileşme 11 Yrd. Doç. Dr. Levent EREL Trakya’da Kır- Şehir Ve Kıyı Yerleşmelerinin Nüfus Özellikleri 35 Yrd. Doç. Dr. Hakkı YAZICI Arş. Gör. Mustafa CİN Uzungöl Turizm Merkezinde Coğrafi Gözlemler 57 Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜNER Iğdır’ın Kentsel Fonksiyonları Ve Fonksiyonel Sınıflandırmadaki Yeri 79 Yrd. Doç. Dr. Abdullah SOYKAN Ayvalık İle Ören ( Burhaniye ) Arasının Kıyı Jeomorfolojisi 99 Yrd. Doç. Dr. Özer YILMAZ Aras Yarma Vadisi Ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi İle Morfotektonik Evrimi ( Kuzeydoğu Anadolu ) 121 Yrd. Doç. Dr. Muzaffer TUNÇ Trabzon’da Kırsal Alanlardaki Daimi Yerleşmelerde Mesken Tipleri Ve Eklentileri 143 Yrd. Doç. Dr Tuncay ÖZDEMİR Türkistan’dan Anadolu’ya Bir Göç Ve Tarımsal Üretim Amaçlı İskan Örneği: Ulupamir 161 Yrd. Doç. Dr.Orhan GÜRBÜZ Türkiye’de Göçebe Mesken Örneği: Çadır 185 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ÜNAL İznik İlçesinin Turizm Potansiyeli 197 Yrd. Doç. Dr. Süheyla BALCI AKOVA Bir Kıyı Kasabası, Kocahasanlı’da 1986-1996 Yılları Arasında Arazi Kullanımındaki Değişim 221 Yrd. Doç. Dr. Abdullah Köse Kaz Dağı’nda Doğal Çevre Özelliklerine Dayanan Günübirlik Rekreasyon Alanlarına Üç Örnek.Ayazma, Pınarbaşı Ve Sütüven 237 Yrd. Doç. Dr. İsmet AKOVA Türkiye’de Turizmin Önemi Ve Ekonomide Yeri 263 Yrd. Doç. Dr. İlhan Yaşar HACISALİHOĞLU Trabzon Şehrinde Sarp Sınır Kapısının Açılışından Sonra Ticaret Fonksiyonundaki Değişimler 281 Dr.Sedat AVCI Aşağı Filyos Havzasında Planlama Sorunlarına Coğrafi Bir Yaklaşım 301 Dr. Gaye ERTİN Urla Yarımadası Güneydoğusunun Coğrafi Özellikleri 317 Dr. Hüseyin TUROĞLU İyidere Havzasının Hidrografik Özelliklerine Sayısal Yaklaşım 355 Arş. Gör. Muzaffer BAKIRCI Türkiye’de Yerdeğiştiren Şehirlere Yeni Bir Örnek: Samsat 365 NOTLAR Prof. Dr. İsmail YAlÇINLAR İstanbul’daAlt Paleozoike Ait Siyah Şistler 398 Ali TEVFİK( Çev. Doç. Dr. Ramazan ÖZEY ) 1913’de İstanbul Vilayeti 397 Prof. Dr İsmail YALÇINLAR Osman Sami Öngör( 1915- 1996 ) Hayatı Ve Meslek Çalışmaları 405

Yorum Ekleme Formu

Yayinlar:

Spot Yayinlar