Yayinlar

Türkiye Coğrafya Bibliyografyası

Coğrafya Biblografyası

Giriş Bir mesleğin gelişmesinde mesleki yayınların, bilgi kaynaklarının önemi çok büyüktür. Üzerinde çalışılan bilim dalı ve konu ne olursa olsun,araştırmacıyı, araştırma yapmaya yönelten sorunun belirlenmesinden sonra yapılacak ilk iş konuyla ilgili kaynaklara ulaşmak olacaktır. Bunun için araştırmacının, çalışılan konu üzerinde daha önce yapılmış araştırmaları ve bunların sonuçlarını içeren literatürü taraması gerekmektedir. Bu amaçla araştırmacının ilk elden başvuracağı kaynak bibliyografyalardır. Bibliyografyalar, belli bir düzene göre hazırlanmış yazılı, basılı ya da değişik şekillerde üretilmiş kaynakların listelendiği bilimsel eserlerdir.Bu çalışmada 31 Aralık 2005 tarihine kadar, coğrafyanın çeşitli konularında yayınlanmış olan kitap ve makaleler derlenmiştir. Çalışmada 8000 künye yer almaktadır. “Türkiye Coğrafya Bibliyografyası” isimli bu çalışma coğrafyanın herhangi bir dalında bilgisini arttırmak ve/veya çalışma yapacak olanların yayın taramada kullanabilecekleri zamanı kısaltacak, yakın dönemde yapılmış çalışmalara ulaşmalarını ve en az zamanda en çok yayından faydalanmalarını sağlayacaktır. Bu çalışma ayrıca, Türkiye'de yapılan coğrafya ile ilgili bilimsel araştırmaları derleyerek bir araya getirip, araştırmacıların daha önce araştırılmış konuları yakından takip edebilmeleri ve araştırılmamış konulara yönelmelerinde de yardımcı olacaktır. 584 sayfa. Bilecik Üniversitesi Yayınları

Yorum Ekleme Formu

Yayinlar:

Spot Yayinlar