Duyurular Duyurular

COĞRAFYA MESLEKİ YETERLİLİK ÇALIÞMALARI

COĞRAFYA MESLEKİ YETERLİLİK ÇALIÞMALARI

DUYURU

21 Mart 2019 Perşembe günü kurumumuz temsilcileriyle birlikte Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yapilan toplantıda, Coğrafya mesleki tanınırlık konusu ele alınmıştır. Coğrafya bilimi altında var olan temel disiplinler bazında yapılan ön çalışma neticesinde mesleki tanım taslakları oluşturulmuştur. Bundan sonraki süreçte TCK olarak yapılacak başvuru ile MYK nezdinde bir işbirliği protokolü hazırlanacak olup, çalışmalar kuracağımız çalışma grupları ile yürütülecektir.
Saygılarımızla.
TCK Yönetim Kurulu

Yorum Ekleme Formu

Duyuru: COĞRAFYA MESLEKİ YETERLİLİK ÇALIÞMALARI