Duyurular Duyurular

Coğrafya Mezunlarına Meteorolojide Çalışma İmkanı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde Çalışma İmkanı

Coğrafya Mezunlarına Meteorolojide Çalışma İmkanı

8 Mayıs 2014 Perşembe günkü Resmi Gazete’de yayınlanan Meteoroloji Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde Coğrafya Bölümlerinden mezun olanlar Meteoroloji Uzman Yardımcısı olabilecekler.

Uzman yardımcılığı için yönetmelik bir “yarışma” sınavı belirlemiştir. Buna göre yapılacak duyuruya 4 yıllık Coğrafya Bölümlerinden mezun öğrencilerimiz katılabileceklerdir. Yazılı sınavın %80’lik bölümü alan bilgisinden (Klimatoloji-Meteoroloji), % 20’si de Meteoroloji Genel Müdürlüğünün görev alanına giren temel konulardan oluşacağı yönetmelikçe belirlenmiştir.

Atama yapılacak kadroların; Genel Müdürlükçe belirlenen sınıf, unvan, derece ve sayıları, öğrenim dallarına göre kontenjanları, KPSS puan türleri, asgarî taban puan ve puan sıralamasına göre kaç adayın çağırılacağı, yarışma sınavına katılacaklarda aranan genel ve özel şartlar, başvuru tarihi, yeri, şekli ve istenecek belgeler, yarışma sınavının; yeri, şekli, tarihi, sınav konuları ile ağırlık puanları ve diğer hususlar, son başvuru tarihinden en az bir ay önce Resmî Gazete’de, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında ilân verilmek suretiyle duyurulacağı ilgili yönetmelikte belirtilmektedir.

Türk Coğrafya Kurumu olarak söz konusu ilanın ilgililere duyurulması konusunda yardımcı olacağız.

Saygılarımızla,

Türk Coğrafya Kurumu

Yorum Ekleme Formu

Duyuru: Coğrafya Mezunlarına Meteorolojide Çalışma İmkanı