Duyurular Duyurular

MEB TALİM TERBİYE KURULU BAÞKANI SAYIN ALPASLAN DURMUÞ’U MAKAMINDA ZİYARET ETTİK

TÜRK COĞRAFYA KURUMU MEB ZİYARET

Türk Coğrafya Kurumu olarak 27 Þubat 2019 günü MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanı Sayın Alpaslan Durmuş’u makamında ziyaret ettik. TCK Başkanı Doç. Dr. T. Ahmet Ertek, Başkan Yardımcıları Ankara Üniversitesi DTCF Dekanı İhsan Çiçek ve Fügen Dede ülkemiz coğrafyası adına bu ziyareti gerçekleştirdiler.

ÖZETLE;

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanan Coğrafya Dersi Öğretim Programıyla gerçekleştirilmesi hedeflenen amaçlar için, öngörülen zorunlu ders saatinin sadece 9. ve 10. Sınıflarda zorunlu iki ders saati olduğu, 11. ve 12. sınıflarda ise dersin seçmeli olması nedeniyle bu amaçlara ulaşılmasının mümkün olmadığı;

Üstelik üniversite sınavlarında soru sayısının azaltılmasıyla da öğrencilerin önemsemediği bir ders durumuna düşürüldüğü;

Oysa ki;pek çok bilim dalı ile ilişkili olan coğrafya biliminde, doğru yorumlar yapabilmek için geniş bir kültür birikiminin olması gerektiği; matematik, fizik, kimya, felsefe, sosyoloji ve biyoloji gibi derslerde başarılı olan öğrencilerin coğrafyada da bu yüzden başarılı oldukları,

Coğrafya ders saatinin azaltılması ya da sadece iki yılla sınırlandırılmasının diğer alanlarda da eksik öğrenmeye neden olacağı, halbuki nitelikli bir bireyin yetişmesinde son derece önemli bir ders olduğu,

Ders olmanın dışında bir yaşam kültürü olduğu, coğrafya sayesinde evreni, dünyayı anlamlandırmanın, farklı mekanları, insanları, kültürlerini anlamanın, tüm canlıların yaşam alanı olan gezegenimizin kaynaklarını verimli kullanmanın mümkün olduğu,

Ülkemizdeki gençlerimizin yaşadığı dünyayı ve ülkesini tanımayan, çevreye saygısı olmayan, sorunlara çözüm üretemeyen, genel kültürü zayıf yetişkinler olmasını istemediğimizi ifade ederek,

Akademisyen ve öğretmenler olarak tüm coğrafya camiası adına ülkemizin geleceği için, acil önlem olarak;

1. Coğrafya derslerine gereken önemin verilmesini,

2. Ders saatlerinin arttırılmasını ve zorunlu ders haline getirilmesini,

3. Üniversite sınavlarında soru sayısının arttırılmasını,

4. Coğrafya alanında ulusal ölçekte etkiye sahip bu tür kararlarda görüş bildirecek, yenilikler sunacak, öneriler getirecek Bilim ve Danışma Kurullarının oluşturulmasını,

5. Ders programlarının bilimsellik, çağdaşlık ve uygulanabilirlik kapsamında hazırlanmasını,

6. Ders kitapları, öğretmen kitaplarının bilimsellik, akademik yeterlilik ve pedagojik açıdan özen ve dikkatle hazırlanması yazımı ve denetlenmesini,

7. Bilimsel ürünler yaratılmasında (Kitap, belgesel, ders materyali vb) camianın bilgi, birikim ve emeğinden faydalanılmasını,

8. Coğrafya konularının fen ve sosyal bilimlerden oluşması sebebiyle eskiden olduğu gibi üniversiteye girişte puan türünün eşit ağırlık olmasını,

9. Hizmet içi eğitimlerin planlaması ve sürdürülmesi, öğretmen ve öğrenci arazi çalışmaları ve bilimsel araştırma gezileri düzenlenmesini,

10. Uluslararası açılımların (Bilimsel Toplantı ve Organizasyonlar ve Olimpiyatlar) desteklenmesini talep ettik.

Sözü edilen acil önlemlerin alınması hususunda gerek Türk Coğrafya Kurumu olarak, gerekse coğrafya öğretmenleri ve üniversitelerimize bağlı otuz altı coğrafya bölümü akademisyenleri adına tüm bu çabaların her zaman destekçisi, ortağı ve paydaşı olacağımızı samimiyetle bildirdik.

Samimi yaklaşımımız aynı samimiyetle karşılık buldu. Sorunlarımızı dikkate alacaklarını ve iş birliğine hazır olduklarını belirttiler.

Değerli Coğrafyacılar,


Geçtiğimiz haftalarda Türk Coğrafya Kurumu Yönetim Kurulu olarak Cumhurbaşkanlığı Eğitim danışmanı sayın Selçuk Pehlivanoğlu’nu ziyaret ederek camiamızın sorunlarından bahsettik ve çözümleri için desteğini talep ettik. Kendisi taleplerimizi ciddiye alarak gerekli birimlere iletti ve bu birimlerle görüşebilmemizi sağladı.
18.12.2018 tarihinde bizler; Türk Coğrafya Kurumu yönetim kurulu olarak başkanımız İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü akademisyeni Doç. Dr. Ahmet Ertek, yönetim kurulu üyelerimizden Ankara Üniversitesi DTCF Dekanı Prof. Dr. İhsan Çiçek, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Barbaros Gönençgil ve Fügen Dede MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme genel Müdürlüğü Daire Başkanı sayın Abdi Erdoğan ile uzun ve verimli bir görüşme yaptık. Coğrafya eğitimi ve eğitimcilerinin sorunları ve taleplerini yazılı ve sözlü olarak ilettik. Kendisi son derece ilgi ve ciddiyetle bizleri dinledi. Selçuk Pehlivanoğlu’yla yaptığımız görüşmenin bilgilerinin dairelerine iletildiğini belirtti. Kendisi İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü mezunu olduğunu, öğretmenlik ve çeşitli kademelerde idarecilik yaptığını belirtti. Bu nedenle karşımızda bizi iyi anlayan, samimi bir bürokrat olması bizleri mutlu etti. Taleplerimizin değerlendirilmesi ve gerçekleştirilmesi hususunda iş birliğine hazır olduğunu ifade etti. Kendisini kurumumuza üye olmaya davet ettik. Memnuniyetle kabul etti. Özel iletişim bilgilerini paylaştı ve ne zaman istersek kendisine ulaşabileceğimizi ve bundan memnuniyet duyacağını belirtti. Biz de samimiyetine inandık ve camiamız adına mutluluk duyduk.
Bundan sonraki görüşmemiz Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı ile olacaktır. Gelişmelerimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu süreçte çabalarımıza destek veren tüm coğrafyacılara teşekkür ve saygılarımızı sunuyoruz.
TCK Yönetim Kurulu

TÜRK COĞRAFYA KURUMU VE MEB İLE ÖĞRETMEN, ÖĞRETMEN ADAYI ve ÖĞRENCİ DESTEK VE EĞİTİM KONUSUNDA GÖRÜÞÜLEN KONULAR

 • Mesleğe yönelik olumlu tutum ve inancın geliştirilmesi
 • Teknolojinin geliştirilmesi, CBS
 • Hizmet içi eğitimlerin planlaması ve sürdürülmesi, sınıf yönetimi
 • Coğrafya alanında ulusal ölçekte etkiye sahip bu tür kararlarda görüş bildirecek, yenilikler sunacak, öneriler getirecek Bilim ve Danışma Kurullarının oluşturulması
 • Ders programlarının bilimsellik, çağdaşlık ve uygulanabilirlik kapsamında hazırlanması
 • Ders kitapları, öğretmen kitaplarının bilimsellik, akademik yeterlilik ve pedagojik açıdan özen ve dikkatle hazırlanması yazımı ve denetlenmesi
 • Üniversite sınavlarında son değişikliklerle özellikle soru sayısının azaltılmasının, gençlerin derse olan ilgilerinin azalmasına, sonuç olarak gelecekte temel bilgilerden yoksun, yaşadığı dünyayı anlamlandıramayan, sahip çıkmayan nesillerin yaratılması tehlikesi
 • Uluslararası açılımlar (Bilimsel Toplantı ve Organizasyonlar ve Olimpiyatlar)
 • Öğretmen ve öğrenci arazi çalışmaları ve bilimsel araştırma gezileri düzenlenmesi
 • Bilimsel ürünler yaratılmasında (Kitap, belgesel, ders materyali vb) Camianın bilgi, birikim ve emeğinden faydalanılması
 • Orta öğretim proje yarışmaları
 • Öğrenci sosyal sorumluluk çalışmaları
 • Doğa kampları

Yorum Ekleme Formu

Duyuru: MEB TALİM TERBİYE KURULU BAÞKANI SAYIN ALPASLAN DURMUÞ’U MAKAMINDA ZİYARET ETTİK