Duyurular Duyurular

Uluslararası Bilim Konseyi (ISC), COVID-Eğitim İttifakı (COVIDEA) komite üyeliği

Prof. Dr. Eyüp Artvinli Uluslararası Bilim Konseyi (ISC), COVID-Eğitim İttifakı (COVIDEA) komite üyeliğine seçildi.

Kurum üyemiz Prof. Dr. Eyüp Artvinli Uluslararası Bilim Konseyi (ISC), COVID-Eğitim İttifakı (COVIDEA) komite üyeliğine seçildi.

Kurumumuzun ve Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı Yerel Organizasyon Komitesi üyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Eyüp Artvinli, Uluslararası Bilim Konseyi (ISC) tarafından kurulan COVID-Eğitim İttifakı (COVIDEA) komitesi üyeliğine seçilmiştir.  

COVID-Eğitim İttifakı (COVIDEA), COVID-19 pandemisinin dünya çapında yol açtığı sürdürülebilir eğitim problemlerine karşı yenilikçi teknolojilerin, eğitim kurumlarının dijital bir geleceğe hazırlanmasına ve bu amaca uygun dijital araçlarla yaşam boyu öğrenmenin nasıl sağlayabileceği üzerinde çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.

COVIDEA, pandemi ile ilgili eğitimsel zorlukların ele alınmasına önemli bir katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Küresel ölçekte ortaya konan hedefler arasında;

Öğretmenlere ve öğrencilere elverişli bir öğretim ortamı sağlamak,

Öğretmenlerin yeni eğitimsel gerçekliğe cevap vermesine olanak tanıyan araç ve uygulamaları tanımlamak,

Pandemi ile ilgili eğitimsel zorlukların ele alınmasına önemli katkıda bulunmak üzere uygun kriterler geliştirmek ve teknolojik çözümleri, çevrimiçi kursları, araçları ve uygulamaları değerlendirmek,

Hükümetler, akademik kurumlar ve özel sektöre uygulama önerilerinde bulunmak,

Teknolojik gelişmelerle sürdürülebilir kalkınma modellerine geçiş için gerekli sosyo-ekonomik ve beceri değişiklikleri hakkında katkı sağlamak,

Araştırma ihtiyaçlarının ve bilgi boşluklarının belirlenmesi ve bulguları iyileştirmek ve uygulamalarını yükseltmek için açık araştırma ve işbirliğinin nasıl kullanılacağı da dahil olmak üzere COVIDEA çalışmalarından ortaya çıkacak bulguların ve tavsiyelerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, bulunmaktadır.

Kendisini tebrik eder, başarılar dileriz.

TCK Yönetim Kurulu

Yorum Ekleme Formu

Duyuru: Uluslararası Bilim Konseyi (ISC), COVID-Eğitim İttifakı (COVIDEA) komite üyeliği