Duyurular Duyurular

ULUSLARARASI JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU – UJES 2019

UJES 2109

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu – UJES 2019

International Symposium on Geomorphology - UJES 2019

10-12 Ekim 2019, Ankara - October 10-12, 2019, Ankara

Click for website!

Türkiye’deki Coğrafya Bölümlerinin ev sahipliğinde 2008 yılından itibaren iki yılda bir Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumları (UJES) düzenlenmektedir. Bu toplantıların sonuncusu 12-14 Ekim 2017 tarihinde Fırat Üniversitesi’nde uluslararası olarak gerçekleştirildi. UJES 2017’nin sonuç bildirgesiyle UJES 2019 sempozyumundan itibaren UJES sempozyumlarının Jeomorfoloji Derneği tarafından organize edileceği duyurulmuştu. UJES 2019 Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü ev sahipliğinde 10-12 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Türkiye’den ve yurt dışından yerbilimcileri bilimsel etkinliğimize davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

The National Geomorphology Symposiums (UJES) are hosted biennially by geography departments in Turkey since 2008. The last of these meetings was held at Fırat University internationally on 12-14 October 2017. It has been announced via the final declaration of UJES 2017 that the UJES symposiums will be organized by the Turkish Society for Geomorphology as from the UJES 2019. To be held on 10-12 October 2019, UJES 2019 will be hosted by the Department of Geography of Ankara University. We are pleased to invite researchers to our event from Turkey and all over the world.

Click for website!

Yorum Ekleme Formu

Duyuru: ULUSLARARASI JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU – UJES 2019